torstai 23. kesäkuuta 2022

Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Tanska -indeksirahastoista vastuullisuutta huomioivia

Nordnet ilmoitti kesäkuun alkupuolella, että sen tarjoamat Suomen, Ruotsin ja Tanskan indeksirahastot vaihtavat vertailuindeksejään ja alkavat jatkossa ottamaan vastuullisuutta huomioon. Näistä entisistä superrahastoista vain Norjan indeksirahasto jäi ennalleen.

Tässä tekstissä käydään muutokset ja niiden seuraukset läpi.

 

Mikä muuttuu? 


Rahastojen nimet vaihtuvat

Muutoksen myötä Tanska-, Suomi- ja Ruotsi-indeksirahastojen nimien perään tulee ESG-lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista "Environmental, Social ja Governance". Näillä viitataan vastuullisuuden osa-alueisiin: ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Uudet nimet pyrkivät siis kertomaan, että rahastot huomioivat vastuullisuutta.

 

Rahastojen vertailuindeksit vaihtuvat

Se merkittävämpi muutos on, että näiden Suomi-, Ruotsi- ja Tanska-indeksirahastojen vertailuindeksit vaihtuvat. Rahastot eivät enää jatkossa seuraa neutraaleja maakohtaisia indeksejä (osakekoreja), vaan indeksejä, joista yrityksiä on suljettu pois joillain vastuullisuuteen liittyvillä kriteereillä. 

Alla olevassa taulukossa ovat rahastojen vanhat ja uudet vertailuindeksit:

 

Rahastojen uudet vertailuindeksit ovat aiempien indeksien ESG-vastineita, joten rahastojen sisältämien osakkeiden määrä ei juurikaan muutu.

Suomen ja Tanskan indeksirahastot sijoittivat ennen Helsingin ja Kööpenhaminan pörssien 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. Muutoksen jälkeen rahastot sijoittavat edelleen 25 osakkeeseen, jotka ovat pörssien vaihdetuimpien joukossa, mutta osakkeille on lisävaatimuksia vastuullisuuden puolelta, jotta ne pääsevät mukaan 25 joukkoon.

Ruotsin rahasto on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Suomen ja Tanskan rahastoja laajempi. Nasdaqin mukaan vanhassa indeksissä oli mukana 102 yritystä ja uudessa määrä tippuu hieman alaspäin 95 yritykseen. Ymmärtääkseni lähtökohtana on juuri tuo entisen indeksin (OMX Stockholm Benchmark) sisältö, josta sitten ESG-perusteilla karsitaan yrityksiä pois.

Millä perusteella yrityksiä sitten karsitaan? Näissä ESG-indekseissä on rajoitettu sijoittamista muun muassa aseisiin, alkoholiin, uhkapeleihin, aikuisviihteeseen, lämpöhiileen, öljyyn ja kaasuun, sekä tupakkatuotteisiin. Mikäli yrityksellä on asetetun rajan ylittävää toimintaa näillä aloilla, se ei voi päästä mukaan indeksiin ja sitä kautta rahastoon. Rajat vaihtelevat aloittain.


Lisätietoa uusista indekseistä:

Etenkin sivujen alareunan Methodology-linkki kertoo indeksin taustaa.

 

Miten muutos näkyy rahastojen sisällössä? 


Suomi

Suomen indeksirahaston osalta vertailuindeksin muutos tiputtaa rahastosta pois Nesteen sekä Fortumin. Molemmilla on toimintaa poissuljetuilla aloilla: Neste toimii öljynjalostajana ja Fortumilla on ainakin hiilivoimaloita. 

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Suomi-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


 

Keltaisella olen korostanut pois tippuneiden yritysten osuuden rahastosta. Kuten luvuista huomataan, Neste on aiemmin edustanut noin 10 prosenttia koko rahaston sijoituksista, joten sen menestyksellä on ollut selvää vaikutusta koko rahaston kehitykseen. Jatkossa se ei enää ole mukana rahastossa.

Fortumin osuus on ollut pienempi, reilun 4 prosentin luokkaa, mutta silti se on ollut rahaston 10 suurimman sijoituksen joukossa. Sekin on nyt poistunut rahastosta.

Näiden kahden tilalle rahastoon nousivat halpakauppaketju Tokmanni sekä metsäteollisuuden yhtiö Metsä Board.

 

Tanska

Tanskan indeksirahaston osalta muutos tiputtaa pois rahastosta panimoalan yritykset Carlsbergin ja Royal Unibrewin

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Tanska-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


Vain Carlsberg löytyy suurimpien omistusten listalta. Sen osuus rahastosta oli aiemmin reilun 4 prosentin luokkaa. Tanskan rahaston osalta muutos ei siis näytä yhtä suurelta kuin Suomen rahaston.

Nämä panimoalan yritykset korvautuvat ChemoMetecilla ja SimCorpilla.

 

Ruotsi

Ruotsin indeksirahastosta vastuullisuussyistä tippuvat pois seuraavat kuusi yritystä: Africa Oil, Evolution, International Petroleum, Kindred, Lundin Energy ja Swedish Match

Africa Oil, International Petroleum ja Lundin Energy toimivat öljy- ja kaasualalla. Evolution ja Kindred puolestaan tarjoavat uhkapelejä. Swedish Match valmistaa tupakkatuotteita ja nuuskaa.

Mikään pois tippuneista yrityksistä ei löytynyt ennen muutosta rahaston suurimpien omistusten joukosta:


 

Ruotsin ESG-rahasto sisältää hieman vähemmän eri yrityksiä kuin vanha rahasto, joten tippuneita yrityksiä ei korvata toisilla.

 

Mitä mietteitä muutos herättää?

Itseäni ärsyttää, että jos tarkoituksena on ollut sijoittaa neutraaleihin, kantaaottamattomiin indeksirahastoihin, niin nämä pienten alueiden ESG-rahastot eivät sitä enää ole. Näissä rahastoissa kategorisesti tietyt alat tippuvat pois. Se on toki jokaisen oma mielipide, haluaako kyseisiin aloihin ylipäätään sijoittaa. 

Kun alkaa asiaa pohtimaan, niin on vaikea miettiä, mikä kaikki itselle onkaan ok. Helpompi on ollut ajatella, että rahastojen mukana tulee vähän kaikkea, enkä sen suuremmin ota kantaa sisältöön. Kyllähän tämä muutos potkii itseäkin miettimään asioita enemmän.

Mikä mietityttää on, että vastuullisuuskriteerit ovat epämääräisiä ja vaihtelevat ESG-rahastosta toiseen. Ei ole olemassa yleispäteviä kriteerejä. Esimerkiksi Seligson tarjoaa vastuullisuutta huomioivaa Suomi-indeksirahastoa. Tämä rahasto seuraa OMX Finland Sustainability -indeksiä, joka on siis eri kuin Nordnetin Suomi-rahaston uusi indeksi. Tähän indeksiin mukaan otettavien yritysten täytyy pärjätä hyvin ESG-tekijöiden (ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallinnoititavan huomiointi) osalta. Ja kappas vaan molemmat Nordnetin ESG-rahastosta tippuneet Neste ja Fortum löytyvät tästä rahastosta. Että ota näistä nyt selvää! Painotuksista riippuen sama yritys voi näyttäytyä joko pahiksena tai hyviksenä vastuullisuusasioiden suhteen.

Nordnetin Norjan indeksirahastohan jäi toistaiseksi tämän muutoksen ulkopuolelle. Ratkaisu on ymmärrettävä kun rahaston sisältöä katsoo: ainakin reilu 30 % sen sijoituksista kohdistuu öljy- ja kaasusektorille. Tämä on itsessä alkanut viime aikoina herättää enemmän ristiriitaisia tunteita, joten en usko haluavani olla Norjan rahaston mukana pidemmällä tähtäimellä. 

 

Millaisia ajatuksia muutos sinussa herätti? 

Aurinkoista juhannusta! 

keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

Rahastomuutoksia: SPP:n rahastojen nimet vaihtuivat

Tapahtuipa Nordnetin indeksirahastotarjonnan puolella paljon muutoksia muutaman viimeisen viikon sisällä! Ensin tuli viestiä SPP:n rahastojen ja tarjoajan nimimuutoksista, ja hieman myöhemmin isompi paukku, että pääosa Nordnetin entisistä superrahastoista vaihtaa vertailuindeksejään ja muuttuu vastuullisuutta huomioiviksi rahastoiksi. 

Tässä tekstissä käydään SPP:n rahastojen muutokset läpi ja ensi viikolla paneudun omassa tekstissään Nordnetin indeksirahastojen muutokseen.

Linkki Nordnet -tekstiin: Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Tanska -indeksirahastoista vastuullisuutta huomioivia

 

SPP Fonderista Storebrand Fonder

Miten SPP:n nimimuutos tuli tietoon? Itselleni kilahti Nordnetin palvelussa toukokuun lopussa seuraava viesti:

"SPP Fonder muuttaa nimensä Storebrandiksi 7.6.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa, että rahastojen nimet salkussasi muuttuvat SPP:stä Storebrandiksi."

 

Tekstin perusteella ajattelisin, että viesti on tullut vain niille, jotka jo valmiiksi omistivat jotain SPP:n rahastoista. Muuten ei ole tullut suomeksi vastaan mitään tietoa asiasta. 

Hämmentävästi edes kyseisten rahastojen päivitetyt avaintietoesitteet eivät mainitse nimenmuutosta tai rahastojen aiempia nimiä.

Ruotsiksi asiasta löytyi googlaamalla tietoa: SPP Fonder byter namn till Storebrand Fonder (linkki Storebrandin sivuille)

 

Mikä muuttui?  

Ruotsinkielisiltä sivuilta selvisi kääntäjän avustuksella, että rahastot itsessään pysyvät ennallaan, mutta ne on paketoitu uuden brändin alle uusine rahastonimineen. Rahastojen toimintaan ja sisältöön ei ole odotettavissa muutoksia. 

Nimen muutoksen myötä Storebrand pyrkii rakentamaan vahvempaa brändiä ja kasvamaan jatkossa. 


Keräsin alla olevaan taulukkoon Nordnetista saatavat Storebrandin indeksirahastot vanhoine ja uusine nimineen sekä vertailuindekseineen:

 

Uudet nimet ovat varsin suoraviivaisia. Joskin Globalin nimestä tuli aika pitkä, mutta toisaalta entistä kuvaavampi. Global All Countries havainnollistaa paremmin, että rahasto sisältää niin kehittyneet kuin kehittyvätkin markkinat.

Rahastojen vertailuindeksit pysyivät edelleen samoina, joten rahastojen sisällössä ei ole tapahtunut muutosta. Nimivaihdos on siis vain kosmeettinen muutos.

Itse koen nämä nimimuutokset hankalana asiana. Luulisi, että asiakkaiden on hankala tunnistaa uutta brändiä, jos on jo edelliseen tottunut ja muutos tulee yllättäen sen enempää selittelemättä. Mutta toisaalta harva SPP:stä on luultavasti tähänkään mennessä Suomessa tiennyt, joten haitta ei liene kovin suuri.

Olen blogissa varsin paljon puhunut SPP Aktiefond Global -rahastosta, joka sijoitussalkustani löytyy. Nyt pitäisi opetella sitten uusi nimi Storebrand Global All Countries. Katsotaan, jos kesän aikana ehtisin päivittelemään tietoa joihinkin vanhempiin teksteihinkin.

Palaillaan siis ensi viikolla asiaan Nordnetin indeksirahastomuutosten esittelyllä.

torstai 2. kesäkuuta 2022

Kuukausikatsaus: toukokuu 2022

Laitetaas toukokuun salkkutapahtumat pakettiin. Kesä se vaan kolkuttelee ovilla, vaikkei kelien puolesta aina uskoisikaan.

 

Salkun kehitys

Sijoitukset jatkoivat lasketteluaan myös toukokuussa:


Etenkin alkukuusta laskettiin kovaa vauhtia alaspäin ja salkku käväisi jo melkein tuhat euroa kuun lopun arvoa alempana 24. päivän paikkeilla. Mutta toukokuun viimeinen viikko mentiinkin nousussa, joten loppulukemat eivät jääneet niin pahasti miinukselle. 

Nordnetin mukaan kuukauden tuotoksi muodostui -3,9 %. Euroissa tämä tarkoitti 755 € arvonlaskua salkussa.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) toukokuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

 

Kuukauden tähti oli jälleen kerran Norjan indeksirahasto, kuten usein tänä vuonna on ollut. Niukasti plussan puolelle päätyi myös Suomen indeksirahasto.

Pörssikurssit laskivat omista rahastoistani eniten USA:ssa ja etenkin teknologiaosakkeiden osalta. Blackrockin teknologiarahastolle tuli jo toinen ruma laskukuukausi putkeen. Muut rahastot suoriutuivat varsin tasaisesti.


Kuukauden ostot

Laskevat kurssit houkuttelivat jälleen suuremmille ostoksille:


Uusia rahasto-ostoja tein 445 eurolla, mutta niistä huolimatta sijoitussalkun arvo laski 310 eurolla alaspäin. Suurin paino ostoissa oli eniten tippuneilla USA- ja teknologiarahastoilla.

Norjan indeksirahasto ja Handelsbankenin terveydenhuoltorahasto jäivät edelleen ilman lisäostoja.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Tavoitteen toteutuminen näyttää heikolta tässä vaiheessa:


Tämän hetken tavoitearvoa ollaan lähes 2 400 € perässä, mutta kuka tietää, mitä loppuvuoden aikana vielä voi tapahtua.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.

 

Huomiot:

  • Uudet rahasto-ostot ylittivät tavoitteen reippaasti
  • Sijoitusten arvo tippui edelleen
  • Näin ollen kuukauden tavoite jäi kauas

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää nyt tältä:


 

 

 


Kaikesta laskusta huolimatta sijoitukset ovat kokonaisuudessa pysyneet mukavasti plussan puolella. 

Yksittäisten rahastojen tuottotilanteen päivittelin totutusti salkkusivulle (linkki sivulle).

Mukavaa alkavaa kesää!