perjantai 1. heinäkuuta 2022

Kuukausikatsaus: kesäkuu 2022

Huh hellettä! Pörssien suunnalla meno onkin ollut kesäkuussa sitä kylmempää. Aika laittaa taas menneen kuukauden sijoituskäänteet pakettiin.

Kesäkuussa aktivoiduin blogin puolella kirjoittamaan pari tekstiä ajankohtaisista rahastomuutoksista:

 

Salkun kehitys

Sijoitusten meno oli taas kerran kovin mollivoittoista:


Salkku oli aikamoisessa luisussa kuun puolivälin paikkeilla, mutta loppukuussa palailtiin hieman parempiin asetelmiin. Nordnetin mukaan kesäkuun tuotoksi muodostui -6,1 %. Euroissa tämä tarkoitti 1 341 € arvonlaskua salkussa.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) kesäkuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava: 

 

Tällä kertaa parhaiten piti pintansa Handelsbankenin terveydenhuoltorahasto, joka päätyi jopa hieman plussan puolelle. Maailma -rahastot laskivat noin kuutisen prosenttia alaspäin.

Eniten luisuivat Spiltanin rahasto sekä Blackrockin teknologiarahasto, jotka molemmat tippuivat rahastovaluutoissaan noin 11 %.

 

Kuukauden ostot

Salkkuun tuli laitettua taas normaalikuukautta enemmän rahaa:


Rahasto-ostoja tein 440 eurolla kesäkuussa ja pitkästä aikaa ETF:iä lukuunottamatta kaikki rahastot saivat uusia sijoituksia kuun aikana. 

Uusista ostoista huolimatta salkun arvo tippui 901 €, eli reilu 4 prosenttia kuukaudentakaiseen nähden.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Tilanne tavoitteen suhteen näyttää tällä hetkellä lohduttomalta:

Kesäkuun lopun tavoitearvoa ollaan 3 667 € perässä, joten kaukana jäljessä ollaan.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.


Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot olivat mukavasti tavoitetta suuremmat
 • Sijoitusten arvossa tapahtui iso tiputus alaspäin
 • Näin ollen kuukauden tavoite jäi tosi kauas

 

Salkun tilanne

Sijoitusten tuotot näyttävät nyt tältä:

 

Storebrand Global (entinen SPP Aktiefond Global) on jo käväissyt miinuksen puolella. Se on salkun uusin tulokas, vaikka parisen vuotta olen jo siihenkin ehtinyt sijoittamaan. 

Muuten sijoitukset ovat rahastotasolla pysyneet toistaiseksi voitolla, mutta onhan tässä suurta sulamista ollut ilmassa. Vuoden vaihteessahan salkun tuottoprosentti näytti vielä hurjaa 48 prosenttia ja sijoitukset olivat lähes 7 000 € voitolla.

Ensi viikolla voitaisiinkin vetää yhteen vuoden ensimmäisen puolikkaan tapahtumat sijoitusrintamalla. Palataan siis asiaan puolivuotiskatsauksen merkeissä!

Aurinkoista heinäkuuta!

torstai 23. kesäkuuta 2022

Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Tanska -indeksirahastoista vastuullisuutta huomioivia

Nordnet ilmoitti kesäkuun alkupuolella, että sen tarjoamat Suomen, Ruotsin ja Tanskan indeksirahastot vaihtavat vertailuindeksejään ja alkavat jatkossa ottamaan vastuullisuutta huomioon. Näistä entisistä superrahastoista vain Norjan indeksirahasto jäi ennalleen.

Tässä tekstissä käydään muutokset ja niiden seuraukset läpi.

 

Mikä muuttuu? 


Rahastojen nimet vaihtuvat

Muutoksen myötä Tanska-, Suomi- ja Ruotsi-indeksirahastojen nimien perään tulee ESG-lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista "Environmental, Social ja Governance". Näillä viitataan vastuullisuuden osa-alueisiin: ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Uudet nimet pyrkivät siis kertomaan, että rahastot huomioivat vastuullisuutta.

 

Rahastojen vertailuindeksit vaihtuvat

Se merkittävämpi muutos on, että näiden Suomi-, Ruotsi- ja Tanska-indeksirahastojen vertailuindeksit vaihtuvat. Rahastot eivät enää jatkossa seuraa neutraaleja maakohtaisia indeksejä (osakekoreja), vaan indeksejä, joista yrityksiä on suljettu pois joillain vastuullisuuteen liittyvillä kriteereillä. 

Alla olevassa taulukossa ovat rahastojen vanhat ja uudet vertailuindeksit:

 

Rahastojen uudet vertailuindeksit ovat aiempien indeksien ESG-vastineita, joten rahastojen sisältämien osakkeiden määrä ei juurikaan muutu.

Suomen ja Tanskan indeksirahastot sijoittivat ennen Helsingin ja Kööpenhaminan pörssien 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. Muutoksen jälkeen rahastot sijoittavat edelleen 25 osakkeeseen, jotka ovat pörssien vaihdetuimpien joukossa, mutta osakkeille on lisävaatimuksia vastuullisuuden puolelta, jotta ne pääsevät mukaan 25 joukkoon.

Ruotsin rahasto on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Suomen ja Tanskan rahastoja laajempi. Nasdaqin mukaan vanhassa indeksissä oli mukana 102 yritystä ja uudessa määrä tippuu hieman alaspäin 95 yritykseen. Ymmärtääkseni lähtökohtana on juuri tuo entisen indeksin (OMX Stockholm Benchmark) sisältö, josta sitten ESG-perusteilla karsitaan yrityksiä pois.

Millä perusteella yrityksiä sitten karsitaan? Näissä ESG-indekseissä on rajoitettu sijoittamista muun muassa aseisiin, alkoholiin, uhkapeleihin, aikuisviihteeseen, lämpöhiileen, öljyyn ja kaasuun, sekä tupakkatuotteisiin. Mikäli yrityksellä on asetetun rajan ylittävää toimintaa näillä aloilla, se ei voi päästä mukaan indeksiin ja sitä kautta rahastoon. Rajat vaihtelevat aloittain.


Lisätietoa uusista indekseistä:

Etenkin sivujen alareunan Methodology-linkki kertoo indeksin taustaa.

 

Miten muutos näkyy rahastojen sisällössä? 


Suomi

Suomen indeksirahaston osalta vertailuindeksin muutos tiputtaa rahastosta pois Nesteen sekä Fortumin. Molemmilla on toimintaa poissuljetuilla aloilla: Neste toimii öljynjalostajana ja Fortumilla on ainakin hiilivoimaloita. 

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Suomi-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


 

Keltaisella olen korostanut pois tippuneiden yritysten osuuden rahastosta. Kuten luvuista huomataan, Neste on aiemmin edustanut noin 10 prosenttia koko rahaston sijoituksista, joten sen menestyksellä on ollut selvää vaikutusta koko rahaston kehitykseen. Jatkossa se ei enää ole mukana rahastossa.

Fortumin osuus on ollut pienempi, reilun 4 prosentin luokkaa, mutta silti se on ollut rahaston 10 suurimman sijoituksen joukossa. Sekin on nyt poistunut rahastosta.

Näiden kahden tilalle rahastoon nousivat halpakauppaketju Tokmanni sekä metsäteollisuuden yhtiö Metsä Board.

 

Tanska

Tanskan indeksirahaston osalta muutos tiputtaa pois rahastosta panimoalan yritykset Carlsbergin ja Royal Unibrewin

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Tanska-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


Vain Carlsberg löytyy suurimpien omistusten listalta. Sen osuus rahastosta oli aiemmin reilun 4 prosentin luokkaa. Tanskan rahaston osalta muutos ei siis näytä yhtä suurelta kuin Suomen rahaston.

Nämä panimoalan yritykset korvautuvat ChemoMetecilla ja SimCorpilla.

 

Ruotsi

Ruotsin indeksirahastosta vastuullisuussyistä tippuvat pois seuraavat kuusi yritystä: Africa Oil, Evolution, International Petroleum, Kindred, Lundin Energy ja Swedish Match

Africa Oil, International Petroleum ja Lundin Energy toimivat öljy- ja kaasualalla. Evolution ja Kindred puolestaan tarjoavat uhkapelejä. Swedish Match valmistaa tupakkatuotteita ja nuuskaa.

Mikään pois tippuneista yrityksistä ei löytynyt ennen muutosta rahaston suurimpien omistusten joukosta:


 

Ruotsin ESG-rahasto sisältää hieman vähemmän eri yrityksiä kuin vanha rahasto, joten tippuneita yrityksiä ei korvata toisilla.

 

Mitä mietteitä muutos herättää?

Itseäni ärsyttää, että jos tarkoituksena on ollut sijoittaa neutraaleihin, kantaaottamattomiin indeksirahastoihin, niin nämä pienten alueiden ESG-rahastot eivät sitä enää ole. Näissä rahastoissa kategorisesti tietyt alat tippuvat pois. Se on toki jokaisen oma mielipide, haluaako kyseisiin aloihin ylipäätään sijoittaa. 

Kun alkaa asiaa pohtimaan, niin on vaikea miettiä, mikä kaikki itselle onkaan ok. Helpompi on ollut ajatella, että rahastojen mukana tulee vähän kaikkea, enkä sen suuremmin ota kantaa sisältöön. Kyllähän tämä muutos potkii itseäkin miettimään asioita enemmän.

Mikä mietityttää on, että vastuullisuuskriteerit ovat epämääräisiä ja vaihtelevat ESG-rahastosta toiseen. Ei ole olemassa yleispäteviä kriteerejä. Esimerkiksi Seligson tarjoaa vastuullisuutta huomioivaa Suomi-indeksirahastoa. Tämä rahasto seuraa OMX Finland Sustainability -indeksiä, joka on siis eri kuin Nordnetin Suomi-rahaston uusi indeksi. Tähän indeksiin mukaan otettavien yritysten täytyy pärjätä hyvin ESG-tekijöiden (ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallinnoititavan huomiointi) osalta. Ja kappas vaan molemmat Nordnetin ESG-rahastosta tippuneet Neste ja Fortum löytyvät tästä rahastosta. Että ota näistä nyt selvää! Painotuksista riippuen sama yritys voi näyttäytyä joko pahiksena tai hyviksenä vastuullisuusasioiden suhteen.

Nordnetin Norjan indeksirahastohan jäi toistaiseksi tämän muutoksen ulkopuolelle. Ratkaisu on ymmärrettävä kun rahaston sisältöä katsoo: ainakin reilu 30 % sen sijoituksista kohdistuu öljy- ja kaasusektorille. Tämä on itsessä alkanut viime aikoina herättää enemmän ristiriitaisia tunteita, joten en usko haluavani olla Norjan rahaston mukana pidemmällä tähtäimellä. 

 

Millaisia ajatuksia muutos sinussa herätti? 

Aurinkoista juhannusta! 

keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

Rahastomuutoksia: SPP:n rahastojen nimet vaihtuivat

Tapahtuipa Nordnetin indeksirahastotarjonnan puolella paljon muutoksia muutaman viimeisen viikon sisällä! Ensin tuli viestiä SPP:n rahastojen ja tarjoajan nimimuutoksista, ja hieman myöhemmin isompi paukku, että pääosa Nordnetin entisistä superrahastoista vaihtaa vertailuindeksejään ja muuttuu vastuullisuutta huomioiviksi rahastoiksi. 

Tässä tekstissä käydään SPP:n rahastojen muutokset läpi ja ensi viikolla paneudun omassa tekstissään Nordnetin indeksirahastojen muutokseen.

Linkki Nordnet -tekstiin: Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Tanska -indeksirahastoista vastuullisuutta huomioivia

 

SPP Fonderista Storebrand Fonder

Miten SPP:n nimimuutos tuli tietoon? Itselleni kilahti Nordnetin palvelussa toukokuun lopussa seuraava viesti:

"SPP Fonder muuttaa nimensä Storebrandiksi 7.6.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa, että rahastojen nimet salkussasi muuttuvat SPP:stä Storebrandiksi."

 

Tekstin perusteella ajattelisin, että viesti on tullut vain niille, jotka jo valmiiksi omistivat jotain SPP:n rahastoista. Muuten ei ole tullut suomeksi vastaan mitään tietoa asiasta. 

Hämmentävästi edes kyseisten rahastojen päivitetyt avaintietoesitteet eivät mainitse nimenmuutosta tai rahastojen aiempia nimiä.

Ruotsiksi asiasta löytyi googlaamalla tietoa: SPP Fonder byter namn till Storebrand Fonder (linkki Storebrandin sivuille)

 

Mikä muuttui?  

Ruotsinkielisiltä sivuilta selvisi kääntäjän avustuksella, että rahastot itsessään pysyvät ennallaan, mutta ne on paketoitu uuden brändin alle uusine rahastonimineen. Rahastojen toimintaan ja sisältöön ei ole odotettavissa muutoksia. 

Nimen muutoksen myötä Storebrand pyrkii rakentamaan vahvempaa brändiä ja kasvamaan jatkossa. 


Keräsin alla olevaan taulukkoon Nordnetista saatavat Storebrandin indeksirahastot vanhoine ja uusine nimineen sekä vertailuindekseineen:

 

Uudet nimet ovat varsin suoraviivaisia. Joskin Globalin nimestä tuli aika pitkä, mutta toisaalta entistä kuvaavampi. Global All Countries havainnollistaa paremmin, että rahasto sisältää niin kehittyneet kuin kehittyvätkin markkinat.

Rahastojen vertailuindeksit pysyivät edelleen samoina, joten rahastojen sisällössä ei ole tapahtunut muutosta. Nimivaihdos on siis vain kosmeettinen muutos.

Itse koen nämä nimimuutokset hankalana asiana. Luulisi, että asiakkaiden on hankala tunnistaa uutta brändiä, jos on jo edelliseen tottunut ja muutos tulee yllättäen sen enempää selittelemättä. Mutta toisaalta harva SPP:stä on luultavasti tähänkään mennessä Suomessa tiennyt, joten haitta ei liene kovin suuri.

Olen blogissa varsin paljon puhunut SPP Aktiefond Global -rahastosta, joka sijoitussalkustani löytyy. Nyt pitäisi opetella sitten uusi nimi Storebrand Global All Countries. Katsotaan, jos kesän aikana ehtisin päivittelemään tietoa joihinkin vanhempiin teksteihinkin.

Palaillaan siis ensi viikolla asiaan Nordnetin indeksirahastomuutosten esittelyllä.

torstai 2. kesäkuuta 2022

Kuukausikatsaus: toukokuu 2022

Laitetaas toukokuun salkkutapahtumat pakettiin. Kesä se vaan kolkuttelee ovilla, vaikkei kelien puolesta aina uskoisikaan.

 

Salkun kehitys

Sijoitukset jatkoivat lasketteluaan myös toukokuussa:


Etenkin alkukuusta laskettiin kovaa vauhtia alaspäin ja salkku käväisi jo melkein tuhat euroa kuun lopun arvoa alempana 24. päivän paikkeilla. Mutta toukokuun viimeinen viikko mentiinkin nousussa, joten loppulukemat eivät jääneet niin pahasti miinukselle. 

Nordnetin mukaan kuukauden tuotoksi muodostui -3,9 %. Euroissa tämä tarkoitti 755 € arvonlaskua salkussa.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) toukokuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

 

Kuukauden tähti oli jälleen kerran Norjan indeksirahasto, kuten usein tänä vuonna on ollut. Niukasti plussan puolelle päätyi myös Suomen indeksirahasto.

Pörssikurssit laskivat omista rahastoistani eniten USA:ssa ja etenkin teknologiaosakkeiden osalta. Blackrockin teknologiarahastolle tuli jo toinen ruma laskukuukausi putkeen. Muut rahastot suoriutuivat varsin tasaisesti.


Kuukauden ostot

Laskevat kurssit houkuttelivat jälleen suuremmille ostoksille:


Uusia rahasto-ostoja tein 445 eurolla, mutta niistä huolimatta sijoitussalkun arvo laski 310 eurolla alaspäin. Suurin paino ostoissa oli eniten tippuneilla USA- ja teknologiarahastoilla.

Norjan indeksirahasto ja Handelsbankenin terveydenhuoltorahasto jäivät edelleen ilman lisäostoja.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Tavoitteen toteutuminen näyttää heikolta tässä vaiheessa:


Tämän hetken tavoitearvoa ollaan lähes 2 400 € perässä, mutta kuka tietää, mitä loppuvuoden aikana vielä voi tapahtua.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.

 

Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot ylittivät tavoitteen reippaasti
 • Sijoitusten arvo tippui edelleen
 • Näin ollen kuukauden tavoite jäi kauas

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää nyt tältä:


 

 

 


Kaikesta laskusta huolimatta sijoitukset ovat kokonaisuudessa pysyneet mukavasti plussan puolella. 

Yksittäisten rahastojen tuottotilanteen päivittelin totutusti salkkusivulle (linkki sivulle).

Mukavaa alkavaa kesää!

maanantai 2. toukokuuta 2022

Kuukausikatsaus: huhtikuu 2022

On taas aika käydä läpi menneen kuukauden, eli huhtikuun tapahtumat sijoitussalkussa. Hirveätä vauhtia on mennyt koko kevät, ja sitä ollaan jo kesän kynnyksellä, vaikkei keleistä uskoisikaan.  

Salkun kehitys

Huhtikuussa mollivoittoisuus jatkui: 


Pitkään salkku junnasi paikoillaan, mutta loppukuusta lasketeltiin sitten taas alaspäin. Nordnetin mukaan kuukauden tuotoksi muodostui -2,55 %. Euroissa tämä tarkoitti 578 € arvonlaskua salkussa.

Kovin on ollut vuoristorataa tämä alkuvuosi. Kirjoitushetkellä (2.5.2022) YTD tuotto, eli tuotto vuodenvaihteeseen nähden, näyttää -7,8 % lukemia.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) huhtikuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava: 


Parhaiten sujui Suomen indeksirahastolla sekä Handelsbankenin terveydenhuoltorahastolla, jotka päätyivät plussan puolelle. Laajat maailma-rahastot tulivat noin 3 % alaspäin.

Murheellisin huhtikuu oli teknologiaosakkeille sekä Spiltanin rahastolle. Teknologiarahaston osuuden arvo tippui kuukauden aikana dollareissa 11 %.


Kuukauden ostot

Rahasto-ostoissa mentiin tavoitteen mukaisesti:


Uusia sijoituksia tein 270 eurolla, kuten edellisessä kuussakin. Ostoista huolimatta sijoitussalkun arvo tippui reilulla 300 € alaspäin.

Norjan ja terveydenhuoltorahaston osalta lisäostot olivat edelleen jäissä niiden muita vahvemman alkuvuoden takia. Näiden osuudet salkussa ovat nousseet sitä myötä haluamaani korkeammalle.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Huhtikuussa tavoite koki taas uuden kolahduksen:

 

Kuun lopun tavoitearvoa jäätiin jälkeen 1 687 €, eli tasaisen vauhdin taulukon mukaan nyt olisi pitänyt kolkutella jo 23 000 € arvoista salkkua.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.


Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot olivat tavoitteenmukaiset
 • Sijoitusten arvo tippui jälleen
 • Näin ollen tavoitteesta jäätiin kauas

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää nyt tältä:


torstai 21. huhtikuuta 2022

3 vuotta sijoittajana

Maaliskuussa tuli täyteen kolme vuotta siitä, kun tein ensimmäiset sijoitukseni. Nordnetista tarkistin, että ensimmäinen ostoni on tapahtunut 20.3.2019, ja se on ollut 50 euron sijoitus Nordnet Indeksirahasto Suomeen. Eli pienestä sitä on lähdetty liikkeelle ja, kuinka pitkälle onkaan muutamassa vuodessa päästy! 

Muistan kyllä, kuinka eka ostotoimeksianto jännitti, vaikka olinkin ahminut useamman sijoitusaiheisen kirjan ennen sitä keräten tietoa ja varmuutta. Koska haluan rohkaista ja kannustaa muitakin sijoittamisen pariin, niin ajattelin käydä tässä tekstissä läpi sijoitusmatkaani alusta lähtien. Pitkäjänteisyys, hötkyilemättömyys ja säännölliset, kuukausittaiset rahastosijoitukset ovat tähän mennessä tuoneet minulle reilun 21 000 € arvoisen sijoitussalkun.

Ensin esittelen, miten salkun koko on muuttunut kolmen vuoden aikana ja nostan esiin salkun sisällön matkan alkuvaiheilta, puolen vuoden kohdalta. Sitten katsotaan salkun tuottoa ja lopuksi tehtyjä sijoituksia. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kaivelin esiin, kuinka monta ostotoimeksiantoa olen yhteensä kuhunkin rahastoon tehnyt ja kuinka suuri keskimääräinen kertaosto on ollut.


Salkun kehitys

Sijoitusmatkani alkoi siis maaliskuussa 2019 ja alla oleva kuvaaja näyttää salkun koon aina kuun vaihteessa alusta lähtien tähän päivään. Sininen viiva kuvaa rahamäärää, jonka olen laittanut sijoituksiin kuhunkin päivämäärään mennessä. Oranssi viiva taas kuvaa salkun markkina-arvoa kullakin hetkellä. 

 

 

Ensimmäisen vuoden aikana käyrät seurailevat tarkasti toisiaan, mutta sen jälkeen oranssi käyrä on kivunnut sinistä korkeammalle ja näin ollen voittoa on alkanut kertyä salkkuun. 

Viimeiset kaksi vuotta olen laittanut varsin tasaisesti uutta rahaa salkkuun ja se näkyy sinisen käyrän tasaisena nousuna. Ainoa suurempi hyppäys tapahtui keväällä 2020, kun koronan myötä tullut pörssiromahdus houkutti minut sijoittamaan suurempia summia säästöistäni.

Jotta kaikki ei menisi vanhan kertaamiseen, ajattelin nostaa esiin, millainen salkkuni sisältö oli syksyllä 2019. Tuolloin sijoittamista oli takana puoli vuotta. 


Salkusta löytyi 18.9.2019 yhteensä 7 rahastoa, jotka kaikki kuuluvat myös nykyiseen salkkuuni. Tuolloin ETF:t painottuivat vielä vahvasti salkussa, koska olin heti keväällä aloittanut Nordnetin ETF-kuukausisäästön käytön. Muiden rahastojen painot ovat yllättävänkin lähellä nykyisiä (linkki salkkusivulle), joten kovin kauas ei olla tuon hetken salkkusuunnitelmasta liikuttu. 

Puolen vuoden kohdalla salkku oli noin 2 900 euron kokoinen ja sijoitukset olivat reilu 100 € plussan puolella. Ei siis mitään suurta ilotulitusta vielä tässä vaiheessa.

Hyvinkin olisin tällaiseen kokoonpanoon tyytyväinen tällä hetkelläkin. Ainoastaan Norjan ja Suomen indeksirahastojen osuudet tuntuvat hieman suurilta. Alun perin taisin ajatella Suomen indeksirahastolle jopa 10 % osuutta salkussa, mutta luovuin ajatuksesta. Sen verran pieni tekijä Suomi kuitenkin maailman mittakaavassa on. 

Myöhemmin salkkuun päätyivät vielä SPP Aktiefond Global (ETF-ostoja korvaamaan) ja Handelsbanken Hälsovård Tema.

Blogia aloin kirjoittamaan maaliskuussa 2020, joten siitä eteenpäin salkun kehittyminen ja sisältö on nähtävissä kuukausikatsauksista (linkki niihin).

 

Salkun tuotto

Alla on Nordnetin tuottokuvaaja ajalta 20.3.2019 - 19.4.2022:

 

Reilun kolmen vuoden tuotoksi muodostuu 55 %, joka on paljon odotuksiani suurempi. Matkan varrelle osuu kaksi suurempaa tiputusta: kevään 2020 koronaromahdus sekä nyt alkuvuonna tapahtunut laskettelu. 

Kuvaajasta huomaa myös, ettei meno ikinä ole tasaista vaan pientä tai suurempaakin sahausta ylös ja alas tapahtuu. Pääsuunta ainakin toistaiseksi on kuitenkin ollut ylöspäin.

Yksittäisten rahastojen yleiset tuotot (ei siis tuotot omassa salkussani) viimeisen kolmen vuoden ajalta euroissa ovat:


Näihin tuottoihin on siis päässyt, jos on tehnyt kertasijoitukset kyseisiin rahastoihin 3 vuotta sitten, eikä ole sen jälkeen tehnyt lisäsijoituksia. 

Suotuisinta ajanjakso on ollut Spiltanin rahastolle sekä teknologiarahastolle, joita seuraavat Handelsbankenin rahastot. SPP:n ja Blackrockin maailma-rahastoillakin on päässyt mukavaan 50 % tuottoon. 

Heikoimmin on pärjännyt kehittyville markkinoille (mm. Kiina, Taiwan ja Intia) sijoittava ETF 13 % tuotollaan. Heikot viime ajat ovat vetäneet myös Suomen indeksirahaston tuottoa alaspäin.


Tehdyt sijoitukset

Tähän mennessä olen laittanut sijoituksiin omaa rahaa yhteensä 15 640 €, joka jakautuu rahastojen välille seuraavasti:


Lisäksi nostin taulukkoon, kuinka monta ostotoimeksiantoa olen kuhunkin rahastoon tehnyt, ja miten suuri kertaosto on keskimäärin ollut.

Ostokertojen kokonaismäärä 386 tuntuu hurjalta! Sehän vastaa keskimäärin reilua kymmentä toimeksiantoa kuukautta kohden. Toki salkkuun mahtuu se 7 rahastoa, joihin ostoja tällä hetkellä teen. Ja ylipäätään olen kokenut helpommaksi tehdä ostoja kuukauden sisälläkin pienemmissä erissä esimerkiksi SPP Globaliin, johon isoin summa tällä hetkellä menee. Perusrahastoissahan tämä on kuluttomien ostojen takia mahdollista.

ETF:iin ostoja on tehty kerran kuussa vain sen reilun vuoden verran (04/2019 - 05/2020) ennen kuin Nordnetin ETF-kuukausisäästöön tuli muutoksia. Koronan tuoma pörssiromahdus osuu tälle ajanjaksolle, joten sen ajan suuremmat ostot saavat ETF:ien keskimääräiset kertaostosummat näyttämään kovin suurilta.

Muuten keskimääräiset ostot noudattavat hyvin pitkälti omaa mielikuvaani. Esimerkiksi SPP Globalin ostot menevät usein 50 € erissä, ja toisaalta Pohjoismaihin sijoittavien rahastojen osalta mennään lähellä 15 € minimikertaostosummaa.

 

Tämä toivottavasti havainnollistaa, että pienistä puroista kertyy suurempi virta. Sijoittaminen ei vaadi tuhansien eurojen kertasummia, vaan kympeillä pääsee hommassa alkuun.

Mukavaa kevättä!

lauantai 2. huhtikuuta 2022

Kuukausikatsaus: maaliskuu 2022

Hiljaiselon jälkeen täällä taas kuukausikatsauksen merkeissä. Maaliskuussa päästiin sijoitusten osalta positiivisempiin tunnelmiin heikomman alkuvuoden jälkeen.


Salkun kehitys

Maaliskuussa noustiin mukavasti ylöspäin:


Nordnetin mukaan kuukauden tuotoksi muodostui 4,9 %. Tämä tuntuu oikeinkin mukavalta lukemalta parin kuukauden laskettelun jälkeen. Oman kirjanpitoni mukaan sijoitusten arvonnousua kertyi maaliskuussa 977 €.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) maaliskuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava: 


Kuukausi oli laajalla rintamalla vahva. Tähtenä salkussa oli Handelsbanken Hälsovård Tema -terveydenhuoltorahasto, jonka osuuden arvo nousi 9 prosenttia maaliskuun aikana. Listan kärjestä löytyvät myös Norjan sekä USA:n indeksirahastot. 

Kuukauden ainoa laskija oli kehittyvien markkinoiden ETF, joka päätyi noin prosentin kuukaudentakaista alemmalle tasolle.


Kuukauden ostot

Ostojen suhteen palattiin takaisin normaaliin parin poikkeuskuukauden jälkeen:


Uusia rahastosijoituksia tein 270 eurolla, eli juurikin tavoitteenmukaisella summalla. Ostojen ja suotuisan markkinakehityksen myötä salkun markkina-arvo nousi 6 prosenttia ylöspäin.

Norjan indeksirahaston ja Handelsbankenin terveydenhuoltorahaston meno oli sen verran railakasta, etten tehnyt niihin maaliskuussa uusia sijoituksia. Näiden rahastojen osuudet salkussa ovat jo riittävän suuret.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Maaliskuussa päästiin jo hieman paremmalle uralle tavoitteen suhteen:


Edelleen toki ollaan tavoitetta jäljessä, maaliskuun lopun arvon osalta 995 €, mutta jotain toivoa tämä kuukausi kuitenkin toi.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.


Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot olivat juuri tavoitteenmukaiset
 • Sijoitusten arvo nousi lähes tuhannella eurolla
 • Näin ollen kokonaistavoite ylitettiin suurella marginaalilla

 

Salkun tilanne

Sijoituskohteiden tilanne näyttää tältä:


 Mukavaa huhtikuuta!

torstai 3. maaliskuuta 2022

Kuukausikatsaus: helmikuu 2022

Tätä tekstiä tuntuu vaikealta aloittaa. Paljon on muuttunut viime viikkoina. Olen kokenut ensimmäistä kertaa elämässäni sodan pelkoa. Ajatukset pyörivät Ukrainassa ja esimerkiksi nämä sijoitusasiat tuntuvat hyvin vähäpätöisiltä. 

Olen myös kamppaillut pienen syyllisyyden tunteen kanssa, että onko ok koittaa hyötyä laskevista kursseista, jos ja kun taustalla ovat osatekijänä näin karmivat syyt.

Synkistä tunnelmista huolimatta salkun kuukausikatsauksista en halua luopua, mutta muuten mennään blogin suhteen ihan oman fiiliksen ja jaksamisen suhteen. 

Salkun kehitys

Lasku jatkui sijoitusten osalta: 


Nordnetin mukaan helmikuun tuotoksi muodostui -2,2 %. Tapahtumiin nähden yllättävän pieneksi jäi lasku, vaikka selkeästi heikommissakin lukemissa kuukauden aikana käytiin. Oman kirjanpitoni mukaan sijoitusten arvonlaskua kertyi helmikuussa -543 €.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) helmikuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

 

Norjan indeksirahasto se vaan jatkaa vahvaa menoa öljyn hinnan nousun vauhdittamana. Helmikuussa kyseisen rahaston osuuden arvo nousi kruunuissa 3 prosenttia, ja oli ainoa rahastoistani, joka päätyi plussan puolelle.

Muut rahastot päätyivät varsin tasaisesti muutaman prosentin miinukselle. 

Heikoin helmikuu oli Suomen indeksirahastolla, jonka osuuden arvo tippui 8 % alaspäin. Maaliskuukaan ei lähtenyt siltä lupaavasti liikkeelle, kun rahasto tuli kuukauden ensimmäisenä päivänä vielä 4,6 % alaspäin. Taitavat pakotteet, vastapakotteet ja Venäjä -yhteydet tuoda epävarmuutta usealle rahaston sijoituskohteista. Fortum ja Nokian Renkaat ovat ainakin olleet vahvasti esillä viime päivinä.


Kuukauden ostot

Ostoja jatkoin viime kuun tapaan hieman suuremmalla summalla:

 

Rahastoihin päätyi uutta rahaa yhteensä 420 €, eli 150 € kuukausitavoitetta enemmän. Ostoista huolimatta sijoitussalkun markkina-arvo tippui hieman, eli reilulla satasella alaspäin.

Norjan indeksirahaston nousujohteinen meno muiden rahastojen laskiessa johti taas sen osuuden hienoiseen kasvuun salkussani, joten viime kuukausien tapaan en sijoittanut siihen uutta rahaa. Rahaston noin 3,9 % osuus salkustani on jo suurempi kuin kaipaisin.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Helmikuu jatkoi mollivoittoista linjaa tavoitteen edistymisen suhteen:


Helmikuun lopussa ollaan 1 858 € perässä tavoitearvoa, mutta ei tässä nyt vielä heitetä kirvestä kaivoon koko tavoitteen osalta.

 

Uutena kuvaajana tälle vuodelle otin kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.

 

 

Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot ylittivät 150 eurolla tavoitteen
 • Sijoitusten arvossa tapahtui laskua, muttei niin paljon kuin viime kuussa
 • Kokonaistavoitteesta jäätiin jälleen jälkeen noin 500 eurolla

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää tältä:


 

 

 

 

 

Edelleen selkeästi voiton puolella porskutetaan, vaikka alaspäin on suunta viime aikoina ollutkin.

keskiviikko 2. helmikuuta 2022

Kuukausikatsaus: tammikuu 2022

Tulipahan jännitystä ja nopeita muutoksia markkinoille heti vuoden alkuun! Tässä tekstissä käydään läpi, miten sijoitukseni selvisivät turbolentista tammikuusta, ja kuinka paljon aleostoja tuli kuukauden aikana tehtyä.

Blogin puolella tammikuu oli aktiivisin hetkeen, ja koen saaneeni välillä hieman kadoksissa ollutta kirjoitusmotivaatiota takaisin. Kävin läpi sijoitusvuoden 2021 tapahtumat ja salkun kehityksen (linkki tekstiin). Lisäksi asetin uudet tavoitteet kuluvalle vuodelle (linkki). Indeksirahastojen osalta otin esittelyyn OP-Amerikka Indeksi A -rahaston (linkki).


 
 

Salkun kehitys

Mollivoittoista oli tammikuun kehitys sijoituksille: 

 

Kuukauden aikana käytiin jo melkein 10 % miinuksella vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Lopulta tammikuun tuotoksi muodostui Nordnetin mukaan -6,6 %. Aikamoinen aloitus vuodelle. Ennen tätä kuukausikatsaustasolla kunnon laskettelua on viimeksi nähty maaliskuussa 2020.

Oman kirjanpitoni mukaan sijoitusten arvonlaskua kertyi tammikuussa -1376 €. Ihan huomattavista summista jo puhutaan. Muutenkin tuntui yllättävän pahalta, kun salkku lähti pitkästä aikaa isommin laskemaan. Kaipa sitä oli jo niin tottunut ylöspäin rallatteluun, vaikka tiedostikin ettei se ikuista voi olla. Mutta ei hätää, sijoitussuunnitelmassa on pysytty ja alennusmyyntejä koitettu hyödyntää.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) tammikuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:


 
Kuukauden yllättäjärahasto oli iSharesin kehittyvien maiden ETF, joka ainoana ponnisti jopa plussan puolelle. Toinen selvästi muuta porukkaa paremmin pärjäävä oli Norjan indeksirahasto, joka laski vain prosentin verran.

Toisesta ääripäästä löytyy Blackrockin teknologiarahasto -17 % syöksyllään. Mairittelevasti ei mennyt myöskään Spiltanin rahastolla sekä Handelsbankenin terveydenhuoltorahastolla. 

Maailma -rahastot laskivat noin viitisen prosenttia, että siihen nähden lasku omassa salkussani oli hieman voimakkaampaa.

Suuria päiväliikkeitä nähtiin esimerkiksi teknologiarahaston osalta, jolle 4 - 5 % laskupäivät tulivat useamman kerran kuun aikana tutuksi. Mutta toisaalta kuukauden viimeinen pörssipäivä (31.1.) toi mukanaan sille 6,5 % nousun ylöspäin.


Kuukauden ostot

Jos positiivista haetaan, niin mukava oli päästä tekemään rahasto-ostoja viime aikoja hieman halvemmilla hinnoilla:


Rahasto-ostoja tein pienissä erissä yhteensä 410 eurolla tammikuussa. Eli sellainen reilu satanen enemmän meni uutta rahaa rahastoihin normaalikuukauteen nähden.

Eniten lasketelleet BGF World Technology Fund, Spiltanin rahasto ja Handelsbanken Hälsovård Tema saivat suhteessa enemmän ostoja. Norjan rahasto piti niin hyvin arvonsa ilman ostojakin, etten laittanut siihen tammikuussa uutta rahaa.

Suuremmista ostoista huolimatta sijoitussalkun arvo tippui lähes tuhannella eurolla alaspäin, joka tarkoittaa 5 % pudotusta kuukauden takaiseen nähden.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin tammikuussa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 26 000 euroon vuoden loppuun mennessä. 

Tammikuun salkun kehityksen myötä saatiinkiin lisähaastetta tähän tavoitteeseen:

Tammikuun lopun tavoitearvoa jäätiin jälkeen 1 351 €, eli kirittävää riittää seuraaville kuukausille. Katsotaan, miten vuosi tästä etenee. 

 

Uutena kuvaajana otan kuukausikatsaukseen mukaan kuvaajan, joka valottaa tarkemmin kuukauden aikana salkussa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta tavoitteisiin. Samalla se toivottavasti vetää yhteen katsauksessa esitetyt asiat.

Siniset palkit kuvaavat vuositavoitteen mukaisia lukuja, eli tasaisen tahdin taulukolla tavoittelen 384 euron kasvua salkussa kuukausittain, jotta 26 000 € arvoinen salkku täyttyisi tänä vuonna. Uusia sijoituksia pyrin tekemään vähintään 270 eurolla joka kuukausi, jolloin sijoitusten arvonnousua tulisi laskennallisesti saada loput 114 €.

Oranssit palkit kuvaavat kuukauden aikana toteutuneita lukuja.Huomiot:

 • Uudet rahasto-ostot ylittivät selvästi tavoitteen
 • Sijoitusten arvo laski reippaasti tammikuussa
 • Näin ollen kokonaistavoitteesta jäätiin kauas
 

Mielelläni otan palautetta vastaan, tuoko uusia kuvaaja lisäarvoa katsaukseen.

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää tältä:


 

 

 

 

 

Tuotossa tapahtui luonnollisesti tiputusta alaspäin kurssilaskun myötä. Rahastokohtaiset tuottotiedot päivittelen totutusti Sijoitussalkku -sivulle.

 

Olisi mukava kuulla, miten sinun sijoituksillasi meni tammikuu?  

Selvisitkö pienemmällä laskulla vai kärsikö salkkusi enemmän? Aiheuttiko lasku hermostuneisuutta tai muita tunteita?