torstai 27. tammikuuta 2022

OP-Amerikka Indeksi A -rahasto tarkastelussa

Otetaas pienen tauon jälkeen taas yksi indeksirahasto tarkempaan käsittelyyn. Tänään on vuorossa Osuuspankin tarjoama OP-Amerikka Indeksi -rahasto. Käsittelyyn pääsevät esimerkiksi rahaston kulut, vertailuindeksi, kehitys ja sisältö.

Tekstin lähteinä on käytetty Osuuspankkia ja Morningstaria. Tiedot on poimittu 27.1.2022. Huom. ajan myötä tiedot voivat muuttua, joten tarkistathan aina itse ajantasaiset tiedot.

 

Yleistiedot

 

OP-Amerikka Indeksi A on indeksirahasto, joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin. Rahaston vertailuindeksi on MSCI North America ESG Universal, jonka mukaisesti rahaston sijoituskohteina ovat suuret ja keskisuuret yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset pörssiin listatut yritykset. Rahastolla on pitkä historia taustallaan, se ollut tarjolla vuodesta 2002 alkaen.

Rahasto on rakenteeltaan fyysinen, eli se sijoittaa suoraan indeksinmukaisiin osakkeisiin. Tuotonjaon osalta se on kasvuosuus, eli osakkeista saadut osingot uudelleensijoitetaan takaisin rahastoon. 

Rahaston vuosittaiset juoksevat kulut ovat 0,39 %. Rahastoa pystyy hankkimaan Osuuspankin kautta. Indeksirahastojen ostoista ja myynneistä ei enää peritä Osuuspankissa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

OP-Amerikka Indeksi on vaihtanut vertailuindeksiään lokakuussa 2020. Alun perin rahaston vertailuindeksinä toimi MSCI North America Total Return Index, joka vaihtui vastuullisuutta huomioivampaan MSCI North America ESG Universal -indeksiin.

Aiempaan vertailuindeksiin nähden tämä MSCI North America ESG Universal -indeksi tiputtaa pois heikoimmat ESG-pisteet (=vastuullisuusarvosana) saaneet yritykset. Käytännössä puhutaan vain noin 15 pois tiputetusta osakkeesta, eli kovinkaan dramaattiselta ero ei tunnu, kun indekseissä on mukana noin 700 osaketta. Osakkeiden painotuksissa on myös eroja: ESG -indeksi huomioi painoissa yritysten vastuullisuusarvosanoja.

 

Kehitys

Rahasto on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana seuraavasti:


Viiden vuoden aikana rahasto on tuottanut noin 88 %. Alkuvuonna rahaston meno on muun markkinan tapaan ollut mollivoittoisempaa: tuotto vuoden vaihteeseen nähden on -8,4 % tarkasteltuna 25.1.2022.

 

Alle kokosin vielä rahaston vuosituottoja viime vuosilta:

Koska rahaston vertailuindeksi on vaihtunut 10/2020, niin vanhat tuotot eivät ole täysin vertailukelpoisia nykyiseen indeksiin nähden.

 

Omistukset

Rahastolla on tällä hetkellä 691 eri osakesijoitusta, joista suurimmat kymmenen ovat:


Suuret, tutut jenkkiyhtiöt löytyvät listan kärkipäästä. Selkeästi suurimmalla painolla rahastossa on Microsoft, ja kärkijoukosta löytyvät myös Apple ja Amazon

NVIDIA edustaa myös teknologia-alaa. Listalta pariin otteeseen löytyvä Alphabet on Googlen taustalla oleva yritys. Tesla on tunnettu sähköautoistaan, ja The Home Depot on puolestaan yhdysvaltalainen rautakauppaketju.

Adobe toimii ohjelmistotuottajana, ja JPMorgan Chase & Co on yhdysvaltalainen suuri pankki.

Huomionarvoista on, ettei yleensä USA -rahastojen kärkipäästä löytyvää Facebookia (nykyisin Meta Platforms) ole tässä kärkijoukossa mukana. 


Maantiede

Maantieteellisesti rahaston sijoitukset kohdistuvat seuraavasti:

Rahaston omistukset painottuvat siis pääasiallisesti Yhdysvaltoihin. Kanada on mukana vain pienellä 6 % osuudella rahaston sijoituksista.

 

Sektorit

Rahaston toimialajakauma on seuraava:

 

Suurin painotus kohdistuu teknologiasektorille, joka kattaa tällä hetkellä 28 % rahaston sijoituksista. Pienemmillä osuuksilla perässä tulevat rahoituspalvelut, terveydenhuolto sekä sykliset kulutushyödykkeet.

 

Yhteenveto

OP-Amerikka Indeksi tarjoaa laajan kattauksen suuria, tunnettuja yhdysvaltalaisia osakkeita ja pienenä lisänä myös hieman kanadalaisia sijoituskohteita. Toimialojen osalta rahasto painottuu varsin vahvasti teknologian puoleen. 

Rahaston juoksevat kulut ovat varsin järkevällä tasolla, joskaan eivät indeksirahastoksi halvimmat mahdolliset. Mutta rahasto toimii helppona ratkaisuna, jos asiakkuus Osuuspankista jo löytyy ja haluaa myös sijoituksensa tehdä samassa paikassa. Osuuspankin omistaja-asiakkaat voivat myös hyötyä siitä, että rahasto-osuudet kerryttävät heille OP-bonuksia.

Jos haluat vertailla tätä Osuuspankin rahastoa muihin USA -indeksirahastoihin, niin aiemmin tekemäni vertailun löydät täältä.  

Huomauttaisin kuitenkin, että vertailun tiedot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2021, joten joitain muutoksia tietoihin on voinut tällä välin tulla. Ainakin tämän OP:n rahaston osalta merkintä- ja lunastuskulut ovat poistuneet ja vastuullisuusarvosana parantunut. Suuntaviivat lienevät rahastojen sisällöissä edelleen paikallaan, vaikka luvut hieman elävätkin.

 

Lue myös:

Miksi sijoittaa indeksirahastoon?

Osuuspankin indeksirahastovalikoima tarkastelussa 

Aiemmat rahasto- ja ETF-tarkastelut löydät kootusti Rahastotarkastelut -sivulta.

*****************

Ensi viikolla päästäänkin sitten tammikuun kuukausikatsauksen pariin ja katsomaan, kuinka paljon salkku onkaan kuukauden aikana laskenut ja miten paljon aleostoksia on pörssissä tullut tehtyä.

torstai 20. tammikuuta 2022

Tavoitteet vuodelle 2022

Olen taas leikkinyt korkoa korolle -laskureilla ja miettinyt tavoitteita alkaneelle vuodelle sijoituksien osalta. 

Vuosi on ainakin omassa sijoitussalkussani lähtenyt liikkeelle mollivoittoisissa merkeissä, joten jatketaan tavoitteen osalta viime vuotisella maltillisella linjalla. Että varsinaisesti mitään uutta ja ihmeelllistä ei ole luvassa. 

 

Sijoituskohteet

Olen edelleen jatkamassa samalla sijoitussuunnitelmalla, eli tekemällä säännöllisiä, kuukausittaisia ostoja salkustani jo löytyviin rahastoihin. En usko, että tulen tämän vuoden aikana muuttamaan sijoituskohteitani, eli samat rahastot ja ETF:t tulevat pysymään salkussani. 

Tällä hetkellähän salkun sisältö on seuraava:

 


Pidemmällä aikavälillä Norjan indeksirahasto mietityttää eniten, enkä tiedä haluanko oikeasti olla mukana näin vahvasti öljyyn kytkeytyvässä rahastossa. Tuntuu sotivan hieman omia ajatuksiani vastaan.

Aktiivisten teknologia- ja terveydenhuoltorahastojen osalta olisi hyvä tehdä tänä vuonna katsausta, miten niillä on mennyt esimerkiksi suhteessa alan indeksirahastoihin ja, onko niille ilmestynyt varteenotettavia kilpailijoita viimeisen parin vuoden aikana. Turhaan en halua kovia hallinnointipalkkioita maksaa.

 

Tavoite kuukausisäästösummalle

Tähän asti olen pitänyt sijoitussuunnitelmani mukaisena tavoitteena sijoittaa joka kuukausi vähintään 250 € uutta rahaa rahastoihin. 

Vuoden 2022 osalta päätin nostaa tavoitetta hieman ylöspäin:

 • kuukausittaiseksi sijoitustavoitteeksi asetin 270 € 
 

Sinällään se on hyvinkin viime vuoden toteutuneen keskiarvon mukainen, koska v. 2021 sijoitin keskimäärin 274 € uutta rahaa joka kuukausi. Ei pitäisi siis olla mikään vaikea tavoite tälle vuodelle.

Näin ollen uusia sijoituksia tulisi vuoden aikana tehtyä yhteensä vähintään 3 240 eurolla. 

 

Tuottotavoite

Vuosituoton osalta lähdin maltillisella linjalla liikkeelle ja päätin tavoitella viime vuoden tapaan 6 % tuottoa sijoituksille vuoden 2022 aikana.  

Mahdotontahan sitä on etukäteen arvailla, millainen vuodesta muodostuu. Yllättyisin kuitenkin, jos samanlaiseen rallatteluun päädyttäisiin kuin viime vuonna.


Yhteenveto

Kun yhdistetään sijoitus- ja tuottotavoitteet päädytään seuraavaan tavoitteeseen salkun markkina-arvolle:

 • sijoitusten arvo vuoden loppuun mennessä: 26 000 €

 

Koska vuosi aloitettiin 21 392 € arvoisella salkulla, niin tavoittelen siis 4 608 € suurempaa salkkua vuoden loppuun mennessä. Karkeasti hahmotelman mukaan tämä muodostuisi siis:

   3 240 €   uusista sijoituksista
+ 1 368 €   sijoitusten arvonnoususta
 
= 4 608 €
  
 
Tasainen vauhdin taulukolla salkun täytyisi siis kuukautta kohden kasvaa yhteensä 384 eurolla:
 

Seurataan tätä kehitystä vuoden aikana tutulla kuvaajalla aina kuukausikatsauksissa.

Tarkoitus olisi myös viime vuotta tarkemmin seurata uuden kuvaajan avulla, miten salkun kuukausimuutokset jakautuvat uuden sijoitetun rahan ja toisaalta sijoitusten arvonmuutosten välille. Ja miten nämä pysyvät tavoitetahdissa. 

Tästä tarkemmasta seurannasta tuli toivetta lukijalta ja ajattelinkin sen lisätä tämän vuoden kuukausikatsauksiin.

Näillä merkein eteenpäin vuotta 2022.

lauantai 8. tammikuuta 2022

Miten sujui sijoitusvuosi 2021?

Tänään perataan pitkän kaavan mukaan sijoitusvuosi 2021, eli vuorossa on sijoitussalkun vuosikatsaus. Käsittelyyn pääsevät salkun koon kehitys ja tuotto sekä salkun sisällössä tapahtuneet muutokset. 


 

Salkun kehitys

Vuoden 2021 aikana sijoitussalkun koko kasvoi 57 %:

 

Kuviossa sininen viiva kuvaa, paljonko olen laittanut sijoituksiin omaa rahaa kyseiseen päivämäärään mennessä. Oranssi taas kuvaa sijoitusten markkina-arvoa kullakin hetkellä. Euromääräiset summat löytyvät taulukosta.

Vuosi 2021 aloitettiin salkulla, jonka arvo oli 13 624 €. Saman vuoden lopussa salkku oli jo ylittänyt 20 000 € rajapyykin ja oli kasvanut 21 392 € arvoiseksi. Salkun koko kasvoi siis vuodessa 7 768 €, eli 57 %.

Uutta rahaa laitoin tasaisesti sijoituksiin viime vuonna. Kokonaisuudessa sijoituksiin meni 3 285 €, eli keskimäärin 274 € kuukaudessa. Tämä on ihan tavoitteenmukainen määrä, koska pyrin laittamaan sijoituksiin uutta rahaa vähintään 250 € joka kuukausi.

Kuvaajasta huomataan myös, että lisää tuottoa salkkuun kertyi hyvin tasaisesti vuoden aikana: sininen ja oranssi viiva kulkevat ajan kuluessa yhä kauempana toisistaan. 

 

Vuositavoitteen toteutuminen

Vuositavoitteen toteutumista on seurattu joka kuukausi kuukausikatsauksissa, joten en nosta siitä omaa kuvaajaa enää esiin. 

Kerrataan kuitenkin vielä tavoitteet ja milloin ne toteutuivat:

 • vuoden alun tavoite: 18 000 € salkku vuoden loppuun mennessä
  • toteutui heinäkuussa 2021
 • uusi tavoite heinäkuussa: 20 000 € salkku loppuvuoden aikana
  • toteutui lokakuussa 2021

Salkkutavoitteet täyttyivät siis kahteenkin kertaa, joten tyytyväinen täytyy olla.

 

Tuotto

Tuoton osalta vuodesta 2021 muodostui mahtava:

Salkun kehitys 31.12.2020 - 31.12.2021

Nordnet antaa koko vuoden 2021 tuotoksi 29,4 %, joka tuntuu varsin hurjalta. Euroissa puhutaan mukavasta 4 483 € tuotosta. Eli sijoitusten arvonnousua kertyi enemmän kuin mitä laitoin itse uutta rahaa vuoden aikana. Kivasti alkaa jo näkyä, että salkun koko on jo hieman suurempi.

Isossa kuvassa nousu on jatkunut koko vuoden ajan, mutta tietenkin aaltoliikettäkin matkan varrelle mahtuu.

Katsotaan vielä, miten yksittäisten rahastojeni osuuksien markkina-arvot ovat kehittyneet vuonna 2021. Kehitys on laskettu yleisellä tasolla, ei omassa salkussani.

Luvut on laskettu rahastovaluutoilla, joten teknologiarahaston sekä Norjan ja Spiltanin rahastojen arvonmuutos ei ole euromääräisenä.


Vuoden suurimmat tähdet olivat Spiltan Aktiefond Investmentbolag sekä Handelsbankenin USA -indeksirahasto, joiden vuosituotot pyörivät 40 % paikkeilla. Erinomaisesti pärjäsi myös Blackrockin perus maailma-ETF 33 % tuotollaan. 

Suomi- ja Norja -indeksirahastojen vuosi oli myös tuottoisa, vaikkeivat ne listan kärkipäähän päätyneetkään. Handelsbanken Hälsovård Tema -terveydenhuoltorahastolla tavoittelen lähinnä lisää vakautta salkkuun, mutta en pistä pahakseni hyviä tuottojakaan.

Haastavinta aikaa vuosi oli Blackrockin teknologiarahastolle sekä kehittyvien markkinoiden (Kiina, Intia ym.) ETF:lle, joiden tuotto jäi alle 10 prosenttiin. Kehittyvien maiden heikompi suoriutuminen taisi vetää myös SPP Aktiefond Globalin tuottoa alaspäin maailma-ETF:ään verrattuna.

Kokonaisuutena on mukavaa, että kaikkien sijoituskohteitteni vuosi päättyi plussalle. Lisäksi heikoimmankin rahaston tuotto oli 7 %, joten tyytyväinen täytyy kaiken kaikkiaan olla.

 

Salkun sisältö

Sijoituksieni jakaumat rahastojen välillä näyttivät tällaisilta vuoden alussa ja lopussa:

 


Rahastoja kuvaavat värit ovat samat molemmissa piirakkakuvioissa. Prosenttiluvut rahastonimien perässä piirakoiden alla kuvaavat kyseisen rahaston osuutta salkussa vuoden 2021 lopussa.

Vuoden aikana salkkuun ei tullut uusia sijoituskohteita, eikä sieltä myöskään poistunut yhtään rahastoa. Eli samalla kokoonpanolla mentiin koko vuosi. 

Osuuksissa tapahtui kuitenkin hieman muutoksia:

 • Ensimmäisenä muutoksena iShares Core MSCI World ETF:n osuus on tippunut 38 % -> 32 %. En ole tehnyt ostoja kyseiseen ETF:ään puoleentoista vuoteen ETF-kuukausisäästön muututtua maksulliseksi Nordnetissa. Siksi rahaston osuus tippuu koko ajan alaspäin.
 • Myös iShares Core MSCI EM IMI ETF:n viimeisimmät ostot on tehty reilu puolitoista vuotta sitten, joten senkin osuus salkusta pienenee pikkuhiljaa. Viime vuonna: 7 % -> 5 %.
 • ETF:ien tilalle olen ostanut SPP Aktiefond Global -rahastoa, joka puolestaan valtaa itselleen lisää osuutta salkussa: viime vuonna osuus kasvoi 11 prosentista 18 prosenttiin.
 • Handelsbankenin USA indeksi, Blackrockin teknologiarahasto, Handelsbankenin terveydenhuoltorahasto ja Pohjoismaiden rahastot ovat pysyneet suunnilleen samoilla osuuksilla salkussa.

 

Tästä on taas hyvä jatkaa eteenpäin vuotta 2022. Salkkuun ei ole suunnitteilla muutoksia, joten pitkälti samalla kaavalla kulkee alkanut vuosikin. Jännä on nähdä, mihin suuntaan markkinat vuoden aikana vievät. Kirjoittelen uusista sijoitustavoitteista vuodelle 2022 vielä erikseen tammikuun aikana.

 

Miten sinulla sujui sijoitusvuosi 2021?

sunnuntai 2. tammikuuta 2022

Kuukausikatsaus: joulukuu 2021

Taas yksi vuosi on taputeltu ja saa opetella kirjoittamaan uuden vuosiluvun joka paikkaan. Ennen kuin paketoidaan sijoitusvuosi 2021, niin käydään läpi vielä joulukuun tapahtumat salkussa.


Salkun kehitys

Kovin oli vuoristoratamaista sijoitusten meno joulukuussa:


Lopputuloksena päädyttiin kuitenkin mukavasti plussalle salkun tuoton ollessa Nordnetin mukaan 2,9 %. Euroissa tuottoa kertyi oman kirjanpitoni mukaan 680 €. Miellyttävä päätös siis muutenkin hyvin sujuneelle sijoitusvuodelle.


Yksittäisten rahastojen osalta rahasto-osuuksien arvonkehitys (=kurssimuutos) joulukuun aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

* Suomen ja Norjan indeksirahastojen osalta kehitys on 29.12.2021 asti, koska viimeisen pörssipäivän tietoja ei ollut kirjoitushetkellä saatavissa. 

Joulukuun rahastotähtiä olivat Spiltanin rahasto, Handelsbankenin terveydenhuoltorahasto sekä Nordnetin Suomen indeksirahasto, jotka kaikki tuottivat kuukauden aikana vähintään 5 %. Mutta hyvin sujui ihan USA- sekä maailmarahastoillakin. 

Heikoiten suoriutui teknologiarahastoni, joka päätyi selvästi kuukaudentakaista alhaisemmalle tasolle. Tuntuu, että koko viime vuosi oli kovin vaihtelevaa tälle rahastolle: välillä mentiin kovaa ylös ja kun taas hetken päästä suunta olikin alaspäin. Pidän rahastoa riskisimpänä sijoituksenani.


Kuukauden ostot

Rahasto-ostoihin meni joulukuussa muutama kymppi enemmän kuin edellisessä kuussa:

 

Uusia sijoituksia tein 285 eurolla ja ne jakautuvat ETF:iä lukuunottamatta kaikkien rahastojeni kesken.  

Teknologiarahasto sai laskettelun myötä hieman normaalia suuremman summan. Samoin Suomen indeksirahasto tuntui matelevan ennen loppukuun pyrähdystä ylöspäin, joten sekin on saanut hieman enemmän uutta rahaa.

Sijoitusten arvo ylitti kuukausiseurannassa ensimmäisen kerran 21 000 €. Kuukaudentakaiseen nähden arvo kasvoi uusien ostojen ja arvonnousun myötä 5 %, eli rahassa 965 €. Palkitseva kuukausi jälleen kerran.

 

Vuositavoitteen edistyminen

Asetin vuodenvaihteessa tavoitteekseni kasvattaa sijoitussalkkuni 18 000 euroon vuoden loppuun mennessä. Tämä tavoite kuitenkin täyttyi jo heinäkuussa. Siksi päädyinkin tavoittelemaan loppuvuonna tasalukemia, eli 20 000 € arvoista salkkua.

Tämä uusittukin tavoite tuli täyteen jo lokakuun lopussa, joten loppuvuosi nautittiin työn hedelmistä:

 

Kuvaajassa oranssit pylväät kuvaavat salkun markkina-arvon kehitystä vuoden aikana. Siniset puolestaan kertovat tavoitetahdista: heinäkuun loppuun asti matkasta kohti 18 000 € ja sen jälkeen kohti 20 000 €.

Salkun kehitystä käydään tarkemmin läpi vuosikatsauksessa, mutta olipahan mahtava vuosi sijoituksille! Vuosi 2021 aloitettiin 13 624 € kokoisella salkulla ja se päättyi 21 392 € arvoiseen kokonaisuuteen. Kasvua siis hurjat 7 768 €, kun itse alunperin tavoittelin 4 376 € kasvua saavuttaakseni 18 000 € arvoisen salkun.

 

Salkun tilanne

Sijoitusten kokonaistilanne näyttää tältä:

 

Olen tähän mennessä laittanut sijoituksiin 14 415 € omaa rahaa ja näiden sijoitusten markkina-arvo on tällä hetkellä 21 392 €. Sijoitukset ovat siis lähes 7 000 € voitolla ja tämän hetkiseksi tuottoprosentiksi muodostuu 48 %.

Yksittäisten rahastojen tuottoprosentit eivät ole suoraan vertailukelpoisia toistensa kanssa, koska  sijoitusajat ja uusien tehtyjen sijoitusten tiheys vaihtelevat. Esimerkiksi ETF:iin en ole laittanut puoleentoista vuoteen uutta rahaa ollenkaan.

 

Palataan asiaan ensi viikonloppuna vuosikatsauksen merkeissä.

Mukavaa uutta vuotta!