maanantai 27. heinäkuuta 2020

Lukusuositus: Osakesijoittajan maailmanvalloitus

Jatketaas pitkästä aikaa lukusuositussarjaa. Tällä kertaa vuorossa on Henri Elon ja Jari Saarhelon kirjoittama Osakesijoittajan maailmanvalloitus -kirja, joka on julkaistu 2018.

Kirja ei ole ollut mielestäni mitenkään erityisesti esillä, eikä minulla ei ollut siitä ennakko-odotuksia. Mutta yllätyin positiivisesti, koska kirja osoittautuikin parhaaksi sijoituskirjaksi, jonka olen lukenut.

Koen sijoituskirjojen osalta ongelmaksi, ettei kirjan nimi juuri koskaan kerro, mitä kirja todellisuudessa sisältää. Ja usein jää epäselväksi, sopiiko se aloittelijalle vai jo hieman kokeneemmalle. Tämänkin kirjan nimen perusteella kuvittelin, että se käsittelee pelkästään ulkomaille sijoittamista ja olisi ehkä suunnattu muille kuin aloittelijoille. Mielikuvani oli kuitenkin väärässä.

Lähde: Alma Talent

Kirjassa käsitellään sijoittamisen perusasioita ja -käsitteitä, joten se sopii hyvin myös aloittelijoille. Käsittelyyn pääsevät niin osake- ja korkosijoitukset kuin myös rahastot ja ETF:t. Rahastosijoittajana ilahduin erityisesti, miten selkeästi kirjassa on esitelty rahaston toiminta. Myös ETF:ien osalta on avattu tarkasti, mitä fyysinen ja synteettinen replikointi tarkoittavat ja, mitkä niiden hyödyt ja haitat ovat.

Pidin erityisesti siitä, että kirjassa pidetään tosimaailma mukana koko ajan ja käsiteltyjä asioita avataan yritysesimerkkien avulla. Tämä tuo heti lisää mielenkiintoa tekstiin, eikä se jää vaan kuivan teorian varaan.

Se, millä kirja erottuu selvästi muista sijoituskirjoista, on ulkomaille sijoittamisen perinpohjainen läpikäynti. Kirjassa on esitelty esimerkiksi maailman suurimmat markkinat sekä suurimmat pörssiyhtiöt. Maantieteellisiä alueita on käsitelty laajasti ja nostettu esiin niiden markkinoiden erityispiirteitä ja muita huomioitavia asioita. Myös maiden poikkeavat verotuskäytännöt tuovat sijoittajalle hyödyllistä tietoa.

Kirja suosittelee aloittelijoille pitkäjänteistä, ajallisesti hajautettua sijoittamista indeksirahastoihin tai ETF:iin huomioiden oma riskinsietokyky sekä sijoitushorisontti. Suorasta osakesijoittamisesta kiinnostuneille esitellään erilaisia tunnuslukuja, joilla yrityksen toimintaa voidaan mitata. Olennaisena pointtina nostetaan esiin, että on tärkeä ymmärtää yrityksen liiketoiminta, eli mistä raha tulee. Kirja tarjoaa hyviä vinkkejä, miten yksittäisten sijoituskohteiden valintaa voisi lähteä tekemään.

Tunteiden rooli omassa sijoitustoiminnassa on nostettu aiheestakin esiin. Tunteet sekoittavat helposti sijoituspäätöksiä monin tavoin: oman tuttavapiirin sijoituspäätöksistä voi olla vaikea poiketa ja internetin luoma tietotulva rohkaisee ostamaan ja myymään. Maantieteellisesti kotimaiset yhtiöt tuntuvat tutuilta ja turvallisilta. Kirja kehottaa sijoittamaan järjellä oman sijoitussuunnitelman mukaisesti, eikä ajautua toimimaan tuuliviirinä markkinoiden mukana. Hyvänä kiteytyksenä sijoittajan yleisimmän päätöksen pitäisi olla "en tee mitään". Omaa sijoitustoimintaa kannattaa arvioida välillä ja ottaa opiksi onnistumisista ja virheistä.

Suosittelen kirjaa helppolukuisuuden takia erityisesti sijoitustaipaleen alkupuolella oleville, mutta uskoisin hieman kokeneempienkin sijoittajien saavan mielenkiintoista tietoa irti maailmanlaajuista sijoittamista käsittelevästä kappaleesta. Mikäli sijoituksesi kohdistuvat tällä hetkellä vain Suomeen, kirjasta saa hyödyllisiä vinkkejä, miten sijoitusten maantieteellistä hajautusta voi parantaa ja mistä lähteä aloittelijana liikkeelle.

Pyyhkeitä annan Alma Talentin Kirjat -sovellukselle, jonka kautta luettuna kyseisestä e-kirjasta puuttuivat kuvat lähes kokonaan. Aikamoista kuraa. Toivon, että ostettavissa e-kirjaversioissa kuvat todella ovat mukana.

Lue myös aiemmat lukusuositukset:
 
 

lauantai 18. heinäkuuta 2020

Maantieteellinen jakauma sijoitussalkussani

Tässä postauksessa esittelen sijoitussalkkuni maantieteellisen jakauman. Salkkuni on hyvin maailmanlaajuisesti hajautettu. Pyrin seuraamaan isossa kuvassa MSCI:n All Country World indeksiä, mutta osittain olen tehnyt omia painotuksia. Esimerkiksi Pohjoismaita on painotettu muuta Eurooppaa enemmän ja kehittyvien maiden sekä Japanin osuutta olen pienentänyt.

Olen luonut oman tapahtumasalkun Morningstariin, jossa X-Ray -työkalun avulla pystyy tarkastelemaan salkun maantieteellistä jakaumaa. Luvut postaukseen olen poiminut sen kautta.


Noin maanosittain sijoitukseni jakautuvat seuraavasti:


Suurin osa sijoituksistani kohdistuu (Pohjois-)Amerikkaan (62%). Eurooppaan sijoituksista menee hieman alle neljäsosa ja Aasiaan noin 14 prosenttia.

Tarkempi tarkastelu alla:


Lähes 60 prosenttia sijoituksistani on Yhdysvalloissa. Seuraavana tulee Länsi-Eurooppa jaettuna euro- ja ei-euroalueisiin, jotka yhdessä muodostavat 20% salkusta. Länsi-Euroopan ei-euroalueeseen kuuluvat mm. Norja, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska. Lisäksi Iso-Britannian sijoitukset ovat noin 3 prosenttia salkusta.

Aasian osalta kehittyvä Aasia on suurin Morningstarin alueluokista 6 % osuudellaan. Ymmärtääkseni tämä alue sisältää esimerkiksi Kiinan ja Intian. Japanin osuus salkustani on 4 %. Aasian 4 tiikerin osuus puolestaan on kolmisen prosenttia. Neljä tiikeriä ovat: Etelä-Korea, Hong Kong, Singapore ja Taiwan.

Olen tyytyväinen salkkuni maantieteelliseen jakaumaan, enkä koe nyt tarvetta muutoksille.

Lisäsin hiljattain blogiini salkkusivun, josta löytyy salkkuni sisältö ja sijoitusten tuottotilanne. Päivittelen sivun vähintään parin kuukauden välein.

Oletko sinä tutkinut sijoitustesi maantieteellistä jakaumaa?

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Osuuspankin indeksirahastovalikoima tarkastelussa

Jatketaan indeksirahastojen tarjonnan tutkailua seuraavaksi Osuuspankin osalta. Sarjan ensimmäisessä osassa esittelin Nordnetin indeksirahastot, postauksen löydät täältä.

Osuuspankki tarjoaa 6 eri indeksirahastoa. Rahastot löytyvät täältä (ei mainoslinkki).


Valikoima


Jaoin rahastot kahteen taulukkoon maantieteellisen alueen mukaan.

Taulukoiden kenttien selitykset: 
  • Vertailuindeksi on indeksi, jonka sisältöä rahasto pyrkii seuraamaan niin osakkeiden kuin niiden painotustenkin suhteen. 
  • Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston vuosittaisia kokonaiskuluja.
  • Koska OP ei tarjoa suoraan rahastojen pidemmän aikavälin kumulatiivisia tuottoja (vain keskimääräiset vuosituotot), niin tuotoista mukana ovat vain viimeisen vuoden tuotot. 
  • Rating on Morningstarin tähtiarviointi, jossa rahastoa on verrattu suhteessa muihin saman luokan rahastoihin. 5 tähteä on korkein mahdollinen arvosana.
  • Rakenne kertoo, onko rahaston rakenne fyysinen vai synteettinen. Fyysinen rahasto omistaa todella vertailuindeksin mukaiset osakkeet, kun taas synteettinen rahasto on luotu johdannaisten avulla.

Osuuspankki tarjoaa kaikista indeksirahastoista sekä kasvu- että tuotto-osuudet. Kasvuosuudet, eli osingot uudelleen sijoittavat rahastot, ovat ensisijaisesti tarjolla nettisivuilla. Tuotto-osuudet löytyvät Muut sarjat -kohdan alta. Taulukoissa on käytetty kasvuosuuksien tietoja.

Tiedot on päivitetty 24.7.2021. Huom. tiedot muuttuvat ajan myötä, joten tarkista aina itse ajantasaiset tiedot. Lähteet: OP ja Morningstar
 
Muutoksia:
- Indeksirahastojen merkintä- ja lunastuskulut poistettu 1.7.2021 
- Maailma ja Aasia Indeksien juoksevat kulut tippuneet hieman
- Kaikkien muiden paitsi Suomi-rahaston vertailuindeksit vaihtuneet 13.10.2020
 

Eurooppaan sijoittavat indeksirahastot:
 

Eurooppaan sijoittavia rahastoja on tarjolla kolme: Suomeen ja Pohjoismaihin omansa sekä yksi laajemmin Eurooppaan sijoittava rahasto.

Suomi -rahasto sijoittaa noin 50 suurimpaan pörssiyhtiöön Suomessa. Suurimmat omistukset tällä hetkellä Nordea, Nokia ja Kone (tieto 30.6.2021). 
 
Pohjoismaat -rahasto puolestaan sijoittaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen noin 80 suurimpaan pörssiyhtiöön. Suurimmat omistukset ovat Novo Nordisk, Volvo ja Vestas Wind Systems (tieto 30.6.2021).

Eurooppa -rahasto on vielä selkeästi hajautetumpi sisältäen yli 400 eurooppalaista osaketta. Omistukset painottuvat eniten Iso-Britanniaan, Ranskaan, Saksaan sekä Sveitsiin. Suurimmat omistukset tällä hetkellä Nestle, Asml Holding ja Astrazeneca (tieto 30.6.2021).

Juoksevat kulut ovat kaikilla 0,39%. Kaikki rahastot ovat rakenteeltaan fyysisiä. Pohjoismaat- ja Eurooppa -rahastojen vertailuindeksit ovat vaihtuneet 13.10.2020.


Muut indeksirahastot
 

Osuuspankki tarjoaa myös kattavan maailmarahaston sekä Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan sijoittavat rahastot. Nämä kaikki rahastot ovat rakenteeltaan fyysisiä. Juoksevat kulut poikkeavat hieman toisistaan.
 
Kaikki kolme rahastoa ovat 13.10.2020 vaihtaneet vertailuindeksejään, joten pidempi tuottohistoria on vanhoilla indekseillä.

Maailma -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyneisiin maihin ja sen suurimpana kohdealueena on Yhdysvallat. Eri osakesijoituksia rahastolla on tällä hetkellä noin 1 500, joista suurimmat ovat Microsoft, Apple ja Amazon (tieto 30.6.2021). 
 
Olen kirjoittanut rahastosta oman laajemman tekstinsä: Millainen rahasto OP-Maailma Indeksi on?

Amerikka -rahasto sijoittaa suurimpiin pörssiyhtiöihin Pohjois-Amerikkassa. Pääasiassa sijoitukset menevät Yhdysvaltoihin ja pienenä lisänä Kanadaan. Rahasto sijoittaa noin 700 eri osakkeeseen. Suurimmat omistukset ovat Microsoft, Apple ja Amazon (tieto 30.6.2021).

Aasia -rahasto puolestaan sijoittaa Aasian kehittyneisiin maihin. Sen suurimpia kohdealueita ovat Japani, Australia ja Hong Kong. Sijoituksia rahastolla on tällä hetkellä 395 osakkeessa, joista suurimmat omistukset ovat Commonwealth Bank of Australia, Sony ja AIA Group (tieto 30.6.2021).


Rahastojen vastuullisuusrating


Morningstarin Vastuullisuusratingit ovat rahastoille seuraavat:
Suomen indeksirahasto on saanut parhaan vastuullisuusarvosanan Morningstarilta. Myös Amerikan ja Aasian rahastojen arvosanat ovat hyvät.


Rahastosijoittaminen OP:ssa


Rahastojen ostaminen vaatii Osuuspankin asiakkuutta. Ymmärtääkseni asiakkuuden kulut vaihtelevat. Ennen ensimmäistä rahasto-ostoa täytyy hyväksyä OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus, jonka tekeminen on maksutonta. Rahastoja voi ostaa kertaostolla tai automaattisella kuukausisäästämissopimuksella. OP:lla ei ole rahastoille minimimerkintäsummaa. 
 
Aiemmin indeksirahastoista perittiin 0,06 - 0,15 % merkintä- ja lunastuskulut rahaston ostojen ja myyntien yhteydessä, mutta 1.7.2021 alkaen nämä kulut on poistettu.
  
Rahastot kerryttävät Osuuspankin omistaja-asiakkaille OP-bonuksia.


Huomioi rahastoista


Osuuspankin nimeämiskäytäntö rahastojen osalta vaatii tarkkuutta. Hämäävästi OP:lla on tarjolla aktiivisia rahastoja sekä indeksirahastoja hyvin samanlaisilla nimillä, joten saa olla tarkkana että päätyy oikeasti ostamaan haluamaansa rahastoa. Esimerkiksi OP-Maailma on aktiivisesti hoidettu rahasto huomattavasti kalliimmilla kuluilla ja OP-Maailma Indeksi taas tässä kirjoituksessa esitelty indeksirahasto. Amerikka- ja Suomi -rahastojen osalta näyttää olevan samanlainen ansa.
 
 
Muut indeksirahastotarjoajien tarkastelut löydät kootusti täältä. Mukana ovat Nordea, Seligson, S-Pankki, Nordnet sekä Handelsbanken.


Ovatko OP:n rahastot sinulle tuttuja?

perjantai 3. heinäkuuta 2020

Kuukausikatsaus: kesäkuu 2020

On taas kuukausikatsauksen aika. Mitä kesäkuussa tapahtui?

Salkkuni saavutti kesäkuussa ensimmäisen virstanpylväänsä, kun sen markkina-arvo ylitti 10 000 euroa. Kuten arvelinkin, niin salkku pyörii nyt pörssin tunnelmasta riippuen rajapyykin molemmin puolin. Kesäkuun lopun markkina-arvokin jäi lopulta rajan alle.


Alkukuusta kirjoittelin listan, miksi indeksirahastot ovat mielestäni hyvä sijoituskohde. Loppukuusta aloitin blogissani uuden sarjan, jossa tarkastellaan eri palveluntarjoajien indeksirahastovalikoimaa. Ensimmäisenä otin käsittelyyn Nordnetin indeksirahastot.

No tekstini vanheni jo melkein heti Nordnetin julkaistua omia, uusia indeksirahastoja. Koin ihmeelliseksi, että uudet rahastot ovat rakenteeltaan fyysisen sijasta synteettisiä. Eli rahastot on toteutettu johdannaisten avulla, eikä rahasto omista vertailuindeksin mukaisia osakkeita. Tällöin rahastoon sijoittamisessa on uusi vastapuoliriskielementti mukana. Lisätietoa esimerkiksi täältä.

En usko kovinkaan monen huomaavan tai ymmärtävän asiaa, koska indeksirahastot ovat Suomessa lähtökohtaisesti aina fyysisiä rakenteeltaan. Nordnet ei myöskään itse tuonut asiaa ilmi viestinnässään, vaan asia paljastui joko avaintietoesitteestä tai uusien rahastojen esittelysivun kysymyslistauksesta. Jotenkin Nordnetin viime aikaiset toimet ovat saaneet itseni huolestumaan, varmaan palaan asiaan vielä omassa postauksessaan.

Joka tapauksessa päivittelin uudet rahastot mukaan Nordnetin indeksirahastopostaukseen ja päivitetyn version löydät täältä. Lisäsin myös taulukoihin tiedon rahaston rakenteesta, eli onko se fyysinen vai synteettinen.


Salkun kehitys


Kesäkuussa jatkui edes takaisin sahaava liike salkun osalta:

Kuukauden tuotto oli Nordnetin mukaan 2,3%. Rahassa mitattuna 210 euroa.

Yksittäisten rahastojeni osalta kurssikehitys kuukauden aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

Rahasto: Muutos-%
 BGF World Technology Fund 11 %
 iShares Core MSCI EM IMI ETF 7 %
 SPP Aktiefond Global A 2 %
 iShares Core MSCI World ETF 2 %
 Handelsbanken USA indeksi 1 %
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0 %
 Nordnet Indeksirahasto Suomi 0 %
 Nordnet Indeksfond Norge 0 %
 Handelsbanken Hälsovård Tema -2 %

Kesäkuun kehitys oli kahta poikkeusta lukuunottamatta kovin tasapaksu ja kurssit pyörivät monen rahaston osalta suunnilleen samoissa lukemissa kuukauden takaiseen nähden.

Jo kolmatta kuukautta peräkkäin teknologiaosakkeet näyttävät juhlivan listan kärjessä. Muitten rahastojen tahti on hidastunut, mutta Blackrockin teknologiarahasto vaan jatkaa nousuaan. Ei ole tarvinnut kyseiseen rahastoon maaliskuun jälkeen tehdä uusia sijoituksia, kun muita kovempi nousu on pitänyt sen koko ajan salkussa yli tavoiteosuudessaan.

Kuukauden suurin ylläri oli kehittyvien maiden ETF:n hyvä menestyminen, joka on itseltäni mennyt ihan ohi. Juuri taisin puhua, että se on aina pyörinyt heikoimpien sijoitusteni joukossa :D Terveydenhuoltoalan veto on ainakin oman Handelsbankenin rahaston osalta hiipunut ja kurssi on jopa hieman tippunut kuukauden aikana.


Kuukauden ostot


Kesäkuu oli ensimmäinen kuukausi ilman ETF-kuukausisäästöä:


arvo 31.5.2020 arvo 30.6.2020 arvon muutos-% kuukauden ostot
iShares Core MSCI World ETF 4 456 € 4 532 € 2 %
Handelsbanken USA indeksi 1 745 € 1 906 € 9 % 140 €
BGF World Technology Fund 694 € 762 € 10 %
iShares Core MSCI EM IMI ETF 696 € 745 € 7 %
Handelsbanken Hälsovård Tema 533 € 600 € 13 % 75 €
SPP Aktiefond Global A 69 € 390 € 463 % 320 €
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 328 € 349 € 6 % 20 €
Nordnet Indeksirahasto Suomi 344 € 340 € -1 %
Nordnet Indeksfond Norge 326 € 320 € -2 %
TOTAL 9 191 € 9 945 € 8 % 555 €

Kuukauden aikana tein lisäostoja 555 eurolla. Ja noh tällaisella summalla olisi voinut hyvin pitää ETF-kuukausisäästön vielä pyörimässä, koska korvaavaan SPP:n maailmarahastoon on mennyt 320 euroa.

Näköjään korona-aika onnistui vääristämään omat mielikuvat, paljonko sijoituksiin normaalitilanteessa on laittanut kuukausittain rahaa. Nyt jo toisena kuukautena peräkkäin sijoitettu summa on ollut omia kuvitelmia suurempi. Jos ihmeempiä romahduksia ei markkinoilla heinäkuussa tapahdu, niin tulen tiputtamaan sijoitettavaa summaa tästä vielä selkeästi.

Lisäostojen ja arvon nousun myötä salkku kasvoi 8% kesäkuun aikana.


Salkun tilanne


Salkun kokonaistilanne on varsin mukava:


30.6.2020
Sijoitettu: 9 195 €
Salkun arvo: 9 945 €
Tuotto euroina: 749 €
Tuotto%: 8,1 %

Kokonaisuudessaan olen sijoittanut 9 195 euroa ja sijoitusten markkina-arvo on kesäkuun lopussa 9 945 euroa, eli 749 euroa voitolla.