sunnuntai 28. kesäkuuta 2020

Nordnetin indeksirahastovalikoima tarkastelussa

Aloitetaas tutustumiskierros eri palveluntarjoajien indeksirahastoihin. Kirjoittelin aiemmin, miksi indeksirahastot ovat mielestäni hyvä sijoituskohde. Tuolloin lupailin lisätietoa, millaisia indeksirahastoja Suomessa on tarjolla. 
 
Ensimmäiseksi vuoroon otin itselleni tutuimman palveluntarjoajan, eli Nordnetin.


Nordnetin kautta on tarjolla 21 eri indeksirahastoa neljältä eri rahastoyhtiöltä: Nordnetin omien rahastojen lisäksi Handelsbankenilta, Amundilta sekä SPP Fonderilta. Kaikki indeksirahastot löydät täältä (ei mainoslinkki).


Valikoima


Keräsin jokaisesta rahastosta perustiedot ylös taulukoihin, jotka jaoin alueittain.

Taulukoiden kenttien selitykset: 
 • Vertailuindeksi on indeksi, jonka sisältöä rahasto pyrkii seuraamaan niin osakkeiden kuin niiden painotustenkin suhteen.
 • Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston vuosittaisia kokonaiskuluja. 
 • Rahastojen tuotoista olen nostanut esiin viimeisen 1 vuoden tuotot sekä osasta pidempään tarjolla olleista myös viimeisen 5 vuoden tuotot.
 • Rating on Morningstarin tähtiarviointi, jossa rahastoa on verrattu suhteessa muihin saman luokan rahastoihin. 5 tähteä on korkein mahdollinen arvosana.
 • Rakenne kertoo, onko rahasto fyysinen vai synteettinen. Fyysinen rahasto omistaa todella vertailuindeksin mukaiset osakkeet, kun taas synteettinen rahasto on luotu johdannaisten avulla. Synteettiseen rahastoon liittyy vastapuoliriski, josta lisätietoa esimerkiksi Salkunrakentajan artikkelista. Itse valitsisin ennemmin fyysisen rahaston kuin synteettisen, jos vastaava on tarjolla järkevillä kuluilla. Ihmetyttää, miksi Nordnetin uudet rahastot ovat ylipäätään synteettisiä.
 • Minimimerkintä on pienin kertasumma, jolla rahastoa on mahdollista ostaa tai myydä.
 
Kaikki alla olevat rahastot ovat kasvuosuuksia, eli saadut osingot sijoitetaan uudelleen rahastoon. Kaikki tiedot on päivitetty 12.7.2021.  Huom. tiedot muuttuvat ajan myötä, joten tarkista aina itse ajantasaiset tiedot. Lähteet: Nordnet ja Morningstar
 
Muutoksia edelliseen versioon:
- uusia rahastoja tarjontaan: Nordnet Teknologia sekä Handelsbanken Global
- paljon vertailuindeksimuutoksia: Amundin ja Handelsbankenin rahastot sekä Nordnetin synteettiset rahastot
- SPP:n Global ja Emerging Markets -rahastoissa juoksevat kulut tippuneet hieman 


 

Pohjoismaihin sijoittavat indeksirahastot:

 


Nordnetin omia rahastoja, eli entisiä Superrahastoja, on tarjolla Pohjoismaihin: Suomeen, Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Rahastot ovat Nordnetin sisäänheittotuotteina kuluttomia vuosittaisten juoksevien kustannusten osalta pois lukien Tanskan indeksirahasto. Tanskan rahastosta alettiin perimään 0,20 % vuosittaista juoksevaa kulua 1.10.2020 alkaen.
 
Taulukoissa olevat tuottoprosentit ovat euroissa. Nämä rahastot ovat kaikki rakenteeltaan fyysisiä. Minimisijoitussumma kyseisiin rahastoihin on 15 euroa.

Suomi -rahasto sijoittaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. Sen suurimmat omistukset ovat Nokia, Neste ja Nordea (tieto 31.5.2021).

Norjan rahasto seuraa Oslon pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Top 3 omistukset ovat Equinor, DNB ja Telenor (tieto 31.5.2021).

Ruotsi -rahastolla on eniten osakeomistuksia, tällä hetkellä 110, joista suurimmat ovat Volvo, Investor ja Ericsson (tieto 31.5.2021).
 
Tanska -rahasto sijoittaa vastaavasti Kööpenhaminan pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen ja sen suurimmat omistukset ovat Novo Nordisk, DSV Panalpina ja Vestas Wind Systems (tieto 31.5.2021).

Lisätietoa teksteistäni:

 
 


 

Eurooppa -indeksirahastot:

 

Laajemmin Eurooppaan sijoittavia indeksirahastoja on tarjolla kaikilta neljältä rahastoyhtiöltä. Juoksevat kulut ovat samaa luokkaa Amundin rahastoa lukuunottamatta. SPP:n Eurooppa -rahasto on euromääräisenä aloittanut vasta maaliskuussa 2020, joten pidempiä tuottolukuja tai Morningstar arviointia ei ole vielä saatavissa. Samoin Nordnetin rahasto on kesäkuussa 2020 perustettu. 

Fyysisen rakenteen ja hieman alhaisempien kulujen takia pidän Handelsbankenin ja SPP:n rahastoja parhaimpina vaihtoehtoina. Amundin rahaston minimimerkintäsumma on muita selkeästi korkeampi 100 euroa.

Lisätietoa:
 
Rahastot ovat Amundia lukuunottamatta mukana Eurooppa-indeksirahastojen vertailussani: Vertailussa Eurooppaan sijoittavat indeksirahastot
 
Handelsbankenin rahastosta olen lisäksi kirjoittanut oman tekstinsä: Mihin Handelsbankenin Eurooppa Indeksi -rahasto sijoittaa?


 

USA -indeksirahastot:

 


Myös Yhdysvaltoihin sijoittavia indeksirahastoja on tarjolla neljä. Näissäkin juoksevat kulut ovat Amundin rahastoa lukuunottamatta lähekkäin. Vertailuindeksit eroavat rahastojen välillä. 
 
Handelsbankenin USA indeksi -rahasto on Nordnetin tarjoamista indeksirahastoista ainoana saanut 5 tähteä, eli parhaan mahdollisen arvioinnin Morningstarilta. SPP:n, Amundin ja Nordnetin rahastoista ei ole vielä saatavissa rating-tietoja.

Huomioitavaa on, että Nordnetin rahasto poikkeaa muista rakenteeltaan, se on synteettinen. Muihin paitsi Amundin rahastoihin voi sijoittaa 15 euron kertasummalla.
 
Lisätietoa:
 
Rahastot ovat Amundia lukuunottamatta mukana Yhdysvaltoihin sijoittavien rahastojen vertailussani: USA-indeksirahastot vertailussa
 
Handelsbanken USA Indeksistä olen lisäksi kirjoittanut oman tekstinsä: Sijoitukset tarkastelussa: Handelsbanken USA Indeksi
 

 

Maailma -indeksirahastot:

 
 
Nordnetilla oli entuudestaan kolme eri maailma -indeksirahastoa tarjolla ja uutena mukaan on tullut vaihtoehto myös Handelsbankenilta:

SPP Global sijoittaa niin kehittyneisiin kuin kehittyviin maihin saman rahaston sisällä, eli tarjoaa erittäin laajasti maailman markkinoita yhdessä paketissa. 0,31 % juoksevat kulut ovat vielä kohtuulliset. Lisäksi rahasto on rakenteeltaan fyysinen. 

Handelsbanken Global on myöskin laaja rahasto, joka sijoittaa kehittyneisiin ja kehittyviin maihin. Rakenne sillä on fyysinen.
 
Nordnetin maailmarahasto keskittyy pelkästään kehittyneisiin maihin ja on rakenteeltaan synteettinen. 

Amundin rahasto sijoittaa maailman kehittyneisiin maihin seuraten vastuullisuuden huomioon ottavaa indeksiä. Minimisijoitus rahastoon on 100 euroa.

Koska rahastoilla ei ole Handelsbankenia lukuunottamatta vielä 3 vuoden historiaa takanaan, niin Morningstar -ratingit puuttuvat. Amundin rahastoa lukuunottamatta minimisijoitussumma näillä on 15 euroa.

Lisätietoa:
 
Rahastot ovat Amundia lukuunottamatta mukana maailma -indeksirahastojen vertailussani: Indeksisijoittamista yksinkertaisimmillaan yhdellä maailmarahastolla
 
SPP:n rahastosta olen kirjoittanut tarkemmin:  SPP Aktiefond Global -rahasto ETF:ien korvaajaksi?Kehittyvien markkinoiden indeksirahastot:

 

Kehittyviin maihin sijoittavia indeksirahastoja Nordnetilla on 3 kappaletta: Nordnetilta, SPP:ltä ja Amundilta.
 
Kehittyvien maiden indeksirahastoilla on ymmärrettävästi muita korkeammat kulut. Nordnetin rahasto on rakenteeltaan synteettinen, kun taas muut kaksi ovat fyysisiä. Amundin rahastoa lukuunottamatta minimisijoitus on 15 euroa. 
 
SPP:n ja Nordnetin rahastot on perustettu vuoden 2020 aikana, joten pidempää tuottohistoriaa tai Morningstar -ratingia niiltä ei vielä löydy.
 

 

Muut indeksirahastot:Aiemmin lueteltujen lisäksi Nordnetissa on myös SPP:n Japaniin sijoittava rahasto sekä toukokuussa 2021 aloittanut uusi Nordnetin teknologiarahasto.

SPP Japan sijoittaa 290 osakkeeseen Japanissa ja sen suurimmat omistukset ovat Toyota Motor, Sony Group ja Keyence (tieto 30.6.2021). Se on rakenteeltaan fyysinen.

Nordnet Indeksirahasto Teknologia on ensimmäinen toimialakohtainen indeksirahasto Nordnetissa. Se seuraa MSCI World Information Technology -indeksiä, mutta ei synteettisen rakenteensa takia kuitenkaan omista indeksinmukaisia, fyysisiä osakkeita.Rahastojen vastuullisuusrating:

 
Keräsin vielä erilliseen taulukkoon kaikkien rahastojen vastuullisuusarvosanan. Vastuullisuudesta olen käyttänyt Morningstarin Vastuullisuusratingia. Amundin rahastoista tietoa ei ollut saatavissa.


Rahastot ovat pääasiassa saaneet 3 - 4 arvosanakseen vastuullisuuden osalta. Nordnetin Suomen indeksirahasto ja teknologiarahasto erottuvat edukseen täydellä vitosen arvosanalla. Heikoin lukema on Norjan indeksirahastolla, joka saa vain ykkösen arvosanakseen.


Rahastosijoittajan kulut Nordnetissa:


Nordnetissa rahastojen ostosta ja myynnistä ei peritä kuluja, eli lunastus- ja merkintäpalkkioita ei ole. Jos rahaston perusvaluuttana on jokin muu kuin euro, niin rahaston oston ja myynnin yhteydessä peritään 0,25 % valuutanvaihtokulu. Näistä rahastoista se koskettaa Tanskan, Ruotsin ja Norjan indeksirahastoja. 
 
Jotta voi ostaa rahastoja Nordnetissa, täytyy avata arvo-osuustili palveluun. Tilin avaaminen ja rahastojen säilyttäminen on maksutonta. Minimisijoitussumma rahastoihin on 15 euroa lukuunottamatta Amundin rahastoja, joissa minimisumma on 100 €.


Muiden rahastotarjoajien indeksirahastokatsaukset löydät kootusti Indeksirahastot tarjoajittain -sivulta.  
 
Mukana ovat Osuuspankki, Nordea, Handelsbanken, S-Pankki sekä Seligson.

4 kommenttia:

 1. Aika erikoista, että synteettisen rahaston (Nordnet Indeksirahasto Eurooppa) palkkio on suurempi kuin fyysisen (SPP Aktiefond Europa A) eli 0,25 % vastaan 0,21 %. Miksi sijoittaa tuohon Nordnetin rahastoon?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka, kiva kun laitoit kommenttia! Itsekin olen samoilla linjoilla, että en oikein ymmärrä Nordnetin uudehkojen Eurooppa ja USA rahastojen korkeampia kuluja. Itse valitsen ensisijaisesti aina fyysisen rahaston, enkä nää mitään syytä valita synteettistä rahastoa, jos fyysisen vastaavan saa halvemmalla. Koen SPP:n ja Handelsbankenin Eurooppa ja USA rahastot järkevämpinä vaihtoehtoina kuin Nordnetin omat vastaavien alueiden rahastot.

   Kaipa Nordnet luottaa siihen, etteivät kaikki tutki rahastovalikoimaa tarkemmin ja päätyvät entisten superrahastojen halvan maineen takia heidän omiin Eurooppa ja USA rahastoihinsa. Itseä on alusta lähtien tökkinyt tuo, kuinka huonosti rahastojen synteettisyyttä ylipäätään on tuotu esiin. Moni varmasti päätyy sijoittamaan kyseisiin rahastoihin tajuamatta koko asiaa.

   Poista
 2. Nordnet laskee ihan oikein, ehdin sijoittaa massiiviset 15 € Nordnetin rahastoon, mutta sitten satuin lukemaan artikkelisi aiheesta ja vaihdoin kohdetta.

  Synteettistä tosiaankin markkinoidaan sillä että sen kustannukset ovat fyysistä pienemmät ja näinhän onkin, swäppisopimuksen hallinnointi on kevyempää kuin fyysisten osakkeiden manageeraus. Muistaakseni toinen argumentti on se, että näin voidaan seurata indeksiä tarkemmin. Onko siitä sitten rahallista hyötyä on epäselvää.

  Syyskuun 2008 muistavana vastapuoliriski ohjaa minua aina valitsemaan fyysiset versiot jos lisäkustannus ei ole kohtuuton.

  Kiitos muuten näistä artikkeleista! Arvostan vaivannäköäsi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo niinpä. Samoja asioita olen itsekin synteettisyydestä lukenut. Siinä tapauksessa synteettinen rahasto voikin olla järkevä, jos haluaa sijoittaa johonkin vaikeasti saavutettavaan kohteeseen tai markkinaan. Jolloin fyysinen rahasto voi kulutasoltaan muodostua ns. liian kalliiksi tai esim. rajoitusten puolesta mahdottomaksi muodostaa. Mutta näin Euroopan/USA:n tasolla tuntuu turhalta, jos asiakas ei saa edes vastineena alempia kuluja.

   Minäkin haluan sijoittaa vain sellaiseen, minkä ymmärrän ja en koe ymmärtäväni swap-sopimuksia ja niihin liittyviä riskejä ollenkaan.


   Kiitos mukavista sanoistasi! Ja kiva, että koit tekstin hyödylliseksi. Onneksi tuossa vaiheessa on vielä helppo vaihtaa toiseen rahastoon :)

   Poista

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Arvostan jokaista kommenttia paljon ja normaalitilanteessa pyrinkin vastaamaan niihin vuorokauden sisällä.

You can write also in English.