maanantai 5. lokakuuta 2020

Indeksisijoittamista yksinkertaisimmillaan yhdellä maailmarahastolla

Miten voi hoitaa sijoittamisen indeksirahaston avulla mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti, mutta kuitenkin laajan maantieteellisen hajautuksen huomioiden? Siihen kysymykseen paneudutaan tänään blogissa.

Muistathan, että blogissa esitetyt asiat ovat omia mielipiteitäni, ei sijoitussuosituksia. Jokainen tekee itse omat sijoituspäätöksensä.

Olen aiemmin kirjoittanut, miksi indeksirahastot ovat mielestäni hyvä sijoituskohde. Nykyään indeksirahastotarjontaa alkaa olemaan ilahduttavan paljon, mutta tämä saattaa toisaalta aiheuttaa valinnan vaikeutta. Minkä alueen indeksirahastoja sitä esimerkiksi valitsisi?


Jos indeksisijoittamisen haluaa hoitaa mahdollisimman yksinkertaisesti ja yhden rahaston avulla, niin itse valitsisin jonkun maailmanlaajuisesti sijoittavan rahaston. Rahasto-ostot voi myös usein automatisoida kuukausisäästösopimuksen avulla. Tällä tavoin saa osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton vähällä vaivalla.   

Lähes joka tarjoajalta näyttää löytyvän ns. maailmarahasto, jolla saa maailmanlaajuisen hajautuksen helposti. Keräsin kyseiset indeksirahastot tähän kirjoitukseen ja vertailin niiden ominaisuuksia.

 
Tiedot on päivitetty 5.5.2021. Lähteinä käytetty palveluntarjoajia sekä Morningstaria. 
Huom. ajan myötä tiedot voivat muuttua, joten tarkistathan aina itse ajantasaiset tiedot.
 
Muutoksia edelliseen versioon:
-  SPP Globalin juoksevat kulut laskeneet: 0,32 % -> 0,31 %
- OP-Maailma Indeksin vertailuindeksi vaihtunut: MSCI World -> MSCI World ESG Universal Net. Myös juoksevat kulut laskeneet hieman: 0,45 % -> 0,43 %.

 

Tarjonta

Maailma-indeksirahastoja löytyy ainakin Nordealta, Nordnetilta, Osuuspankilta sekä Handelsbankenilta. Yhteensä vaihtoehtoja löytyi viisi kappaletta. 

 

Rahastojen suurin ero on, haluaako rahaston sisältävän maailman kehittyneiden maiden (USA, Eurooppa, Japani ym.) lisäksi myös kehittyviä maita, kuten Kiinaa

Kehittyvät maat ovat mukana SPP:n sekä Handelsbankenin rahastoissa. Nordean, Nordnetin ja Osuuspankin maailmarahastot sijoittavat pelkästään maailman kehittyneisiin maihin. Nämä kaikki kolme seuraavat jotain MSCI World -indeksiä.

Rahastojen vuosittaiset juoksevat kulut vaihtelevat 0,30 - 0,50% välillä. 

Nordnetin Indeksirahasto Maailma poikkeaa muista rahastoista siten, että se on synteettinen eli rahasto on toteutettu johdannaisten avulla. Muut rahastot ovat fyysisiä, eli ne omistavat lähtökohtaisesti vertailuindeksin mukaiset osakkeet. Itse suosin fyysisiä rahastoja, koska haluan ymmärtää, mihin sijoitan.


Toisessa taulukossa on tarkempaa tietoa rahastojen tuotoista sekä palkkioista:

 

Kaikki rahastot ovat kasvuosuuksia, eli rahastojen omistamista osakkeista saadut osingot uudelleen sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahastojen tuotoista nostin esiin viimeisen vuoden sekä 3 vuoden tuotot. SPP:n sekä Nordnetin rahastot on perustettu vuonna 2020, eli näiltä pidempi tuottohistoria vielä puuttuu. 

Huomauttaisin lisäksi, etteivät nämä yli 30 prosentin tuotot vuoden ajalta ole mitään normaaleja tuottoja, vaan luvut näyttävät juuri tällä hetkellä hyvältä, koska vuosi sitten oltiin vasta toipumassa pörssiromahduksesta ja nousu on sen jäljiltä ollut hurjaa.

Ratingilla tarkoitetaan Morningstarin Ratingia, jossa rahastoille annetaan 1 - 5 tähteä sen perusteella, miten hyvin se on pärjännyt suhteessa muihin saman luokan rahastoihin.

Osuuspankki näyttää olevan ainoa toimija näistä, joka perii merkintä- ja lunastuspalkkioita rahastojen ostosta ja myynnistä.

 

Rahastojen vastuullisuus

Morningstarin vastuullisuusarvosanan osalta rahastoista ei löydy hajontaa:

Kaikki saavat tasaisesti vastuullisuusratingiksi 3/5. Mitä suurempi luku on, sitä vastuullisemmaksi Morningstar katsoo rahaston.


Rahastojen sijoitukset

Tässä osiossa käydään läpi, mihin rahastot sijoittavat. Koska Nordnet Indeksirahasto Maailma on johdannaisten avulla toteutettu, eikä todellisuudessa omista indeksinmukaisia osakkeita, jätin sen pois tästä osiosta. 

 

Osakesijoitukset

Kuinka moneen eri osakkeeseen rahastot sijoittavat: (rahastojen nimet lyhennetty)

Rahastoilla, jotka sijoittavat myös kehittyviin maihin (SPP, HB), osakesijoitusten määrä on reilu 1 900.  Pelkkiin kehittyneisiin maihin sijoittavien Nordean ja OP:n rahastojen sijoituksien määrä on alhaisempi, reilu 1 500. 

Kaikki rahastot ovat joka tapauksessa erittäin laajasti hajautettuja eri osakkeisiin.

 

Suurimmat sijoitukset

Kolmen suurimman sijoituksen lista on kaikilla rahastoilla sama:

    1. Apple
    2. Microsoft
    3. Amazon

OP:n rahastossa ainoa ero on, että Microsoft on suurin sijoitus ja Apple tulee vasta toisena.


Maantieteelliset alueet

Seuraavassa taulukkossa on tieto, miten rahastojen omistukset jakautuvat maantieteellisesti:

 

Suurin osa kaikkien rahastojen sijoituksista kohdistuu Pohjois-Amerikkaan. Sitä seuraavat Eurooppa sekä Japani. Sitten tuleekin eroja riippuen katsotaanko valkoisia (SPP, HB) vai keltaisia rahastoja (Nordea, OP):

Valkoisella taustalla olevat rahastot tosiaan sisältävät myös kehittyviä markkinoita, kun taas keltaisella merkityt vain kehittyneitä maita. Ero näkyy erityisesti siinä, että kehittyvän ja kehittyneen Aasian rooli on selkeästi suurempi valkoisissa rahastoissa. Toisaalta keltaisissa rahastoissa kehittyneet maat, kuten Yhdysvallat ovat mukana suuremmilla painoilla.

 

Maat

Katsotaan vielä tarkemmin kolmea suurinta yksittäistä maata, joihin rahastojen sijoitukset kohdistuvat:

Huomataan, että Kiina nousee SPP:n ja Handelsbankenin rahastojen kolmanneksi suurimmaksi maaksi. Nämä rahastot sijoittavat tällä hetkellä noin 5% rahastopääomastaan Kiinaan.

Yhdysvaltojen rooli on tosiaan kaikissa rahastoissa korostunut ja Japani puolestaan löytyy kaikilta listan kakkospaikalta. 

 

Sektorit

Rahastojen sijoitusten kolme suurinta toimialaa ovat samat kaikille:

Taulukon luvut ovat sektoreiden painotuksia kullekin rahastolle.

Teknologia on suurin toimiala, joille rahastot sijoittavat. Kaikilla noin 20% rahastopääomasta on sijoitettuna teknologiasektorille. Sitä seuraavat rahoituspalvelut sekä terveydenhuolto.


Miten rahastoihin voi sijoittaa?

Alla olevaan taulukkoon keräsin tiedot, mistä rahastoja voi hankkia ja mikä on minimikertasumma, jonka rahastoon voi sijoittaa:

 

SPP Aktiefond Globalia on tarjolla ainakin Nordnetissa sekä Nordeassa, ja muut rahastot löytyvät nimessäkin esille tulevalta toimijalta.

Handelsbankenilla ja Osuuspankilla ei ole minimisijoitussummaa rahastoihin. Nordealla kertasijoitus täytyy olla vähintään 10 euroa ja Nordnetilla 15 euroa. SPP:n rahastolla osalta Nordean minimisijoitussumma näytti korkeammalta, mukaan pääsee 20 eurolla.

Kaikki välittäjät tarjoavat mahdollisuutta rahastojen ostamiseen kertaostojen lisäksi myös kuukausisäästösopimuksella.Kerro ihmeessä kommentteihin, jos sinulle tulee mieleen muita Suomessa tarjottavia maailma -indeksirahastoja, niin lisäillään listalle.

Ovatko nämä esitellyt rahastot sinulle tuttuja?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Arvostan jokaista kommenttia paljon ja normaalitilanteessa pyrinkin vastaamaan niihin vuorokauden sisällä.

You can write also in English.