perjantai 19. helmikuuta 2021

Vertailussa Eurooppaan sijoittavat indeksirahastot

Tänään otetaan vertailuun laajasti Eurooppaan sijoittavat indeksirahastot. Mukaan pääsi rahastoja monelta eri tarjoajilta.

Aiemmin olen tehnyt vastaavat tarkastelut maailma-rahastoista sekä USA-rahastoista. Löydät vertailut kootusti myös blogin Indeksirahastovertailut alueittain -sivulta.


Tiedot on haettu 19.2.2021. Lähteinä on käytetty palveluntarjoajia sekä Morningstaria. Huom. ajan myötä tiedot voivat muuttua, joten tarkistathan aina itse ajantasaiset tiedot.
 
 

Tarjonta

Eurooppaan sijoittavia indeksirahastoja löytyy laajasti monelta tarjoajalta ja vertailuun päätyikin rahastoja Handelsbankenilta, Nordnetilta, Osuuspankilta, S-Pankilta, Seligsonilta sekä Nordealta. Kaikkiaan otin mukaan 8 eri rahastoa.

Ensimmäisessä taulukossa olevat linkit johtavat kyseisen rahaston Morningstar-sivulle. Amundin rahastolle ei löytynyt omaa sivua. Rahastot on järjestetty juoksevien kulujen mukaan edullisimmasta alkaen.

Taulukoiden kenttien selitykset: 
 • Vertailuindeksi on indeksi, jonka sisältöä rahasto pyrkii seuraamaan niin osakkeiden kuin niiden painotustenkin suhteen.
 • Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston vuosittaisia kokonaiskuluja.  
 • Rakenne kertoo, onko rahasto fyysinen vai synteettinen. Fyysinen rahasto omistaa todella lähtökohtaisesti vertailuindeksin mukaiset osakkeet, kun taas synteettinen rahasto on luotu johdannaisten avulla. Synteettiseen rahastoon liittyy vastapuoliriski, josta lisätietoa esimerkiksi Salkunrakentajan artikkelista. Itse valitsisin ennemmin fyysisen rahaston kuin synteettisen, jos vastaava on tarjolla järkevillä kuluilla. 
 

Rahasto Vertailuindeksi Juoksevat kulut Rakenne 
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Solactive ISS ESG Screened Europe 0,20 % fyysinen
SPP Aktiefond Europa A MSCI Europe 0,21 % fyysinen
Nordnet Indeksirahasto Eurooppa MSCI Europe 0,25 % synteettinen
Amundi MSCI Europe SRI MSCI Europe SRI Filtered ex Fossil Fuels 0,35 % fyysinen
OP-Eurooppa Indeksi MSCI Europe ESG Universal 0,39 % fyysinen
Seligson & Co Eurooppa indeksirahasto Dow Jones Sustainability Europe 0,46 % fyysinen
Nordea Eurooppa Passiivinen B MSCI Europe 0,50 % fyysinen
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A MSCI Daily Net TR Europe Euro 0,50 % fyysinen

Eurooppa -indeksirahastoja on tarjolla varsin laajalla kuluhaarukalla: vuosittaisten juoksevien kulujen suhteen edullisimmilla rahastolla ne ovat 0,2 % paikkeilla, kun taas Nordean ja FIM:n rahastoissa kulut ovat 0,5 %.

Rahastot seuraavat pitkälti erilaisia MSCI Europe -indeksejä Handelsbankenin ja Seligsonin rahastoja lukuunottamatta. SPP:n, Nordnetin ja Nordean rahastoilla on täysin sama vertailuindeksi: MSCI Europe.

Rahaston rakenteen puolesta kaikki ovat Nordnetin rahastoa lukuunottamatta fyysisiä, eli sijoittavat suoraan indeksinmukaisiin osakkeisiin. Nordnetin rahasto on toteutettu johdannaisten avulla.

 

Toisessa taulukossa on tarkempaa tietoa rahastojen tuotoista sekä palkkioista:

 • Tuotonjako kertoo, sijoittaako rahasto osakkeista saamansa osingot takaisin rahastoon (kasvuosuus), vai jakaako se ne sijoittajalle tuottona (tuotto-osuus).
 • Rahastojen tuotoista olen nostanut esiin viimeisen 1 vuoden sekä 5 vuoden tuotot.
 • Rating on Morningstarin tähtiarviointi, jossa rahastoa on verrattu suhteessa muihin saman luokan rahastoihin. 5 tähteä on korkein mahdollinen arvosana.
 • Merkintä- ja lunastuspalkkio kuvaa, paljonko sijoittajalta veloitetaan kuluja rahasto-ostosta (merkintäpalkkio) ja rahaston myynnistä (lunastuspalkkio).
 
Rahasto Tuoton-jako Tuotto%
1 v.
Tuotto%
5 v.
Rating Merkintä/
lunastus
palkkio
Handelsbanken Eurooppa Indeksi kasvu -1 % 44 % **** ei ole
SPP Aktiefond Europa A kasvu - - - ei ole
Nordnet Indeksirahasto Eurooppa kasvu - - - ei ole
Amundi MSCI Europe SRI kasvu 1 % - - ei ole
OP-Eurooppa Indeksi molemmat -4 %
*** 0,15 %
Seligson & Co Eurooppa indeksi molemmat -5 % 44 % **** merk. 0,1%
lunast. 0,1%/0,5%
Nordea Eurooppa Passiivinen B molemmat -2 % 40 % *** ei ole
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A kasvu -3 % - - merk. 0,25%

Osuuspankki, Seligson ja Nordea tarjoavat rahastoista sekä kasvu- että tuotto-osuudet. Muut rahastot ovat kasvu-osuudellisia.

Tuotto- ja rating-tietoja jää usealta rahastolta puuttumaan lyhyen olemassa olo historiansa takia. Esimerkiksi SPP:n ja Nordnetin rahastot aloittivat vasta vuonna 2020.

Osuuspankki ja Seligson perivät kuluja rahasto-ostoista ja -myynneistä. S-Pankki perii FIM-rahastosta merkintäkulun. Muilla ostot ja myynnit ovat kuluttomia ainakin netin välityksellä tehtynä.

 

Rahastojen vastuullisuus

Morningstarin vastuullisuusarvosanat rahastoille ovat seuraavat:

Rahasto Vastuullisuusrating
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 3/5
Handelsbanken Eurooppa Indeksi 3/5
Nordea Eurooppa Passiivinen B 3/5
Nordnet Indeksirahasto Eurooppa 3/5
OP-Eurooppa Indeksi 3/5
Seligson & Co Eurooppa indeksi 3/5
SPP Aktiefond Europa A 3/5

Vastuullisuuden osalta rahastoissa ei ole hajontaa, vaan kaikki saavat varsin keskimääräisen arvosanan 3/5. Amundin rahaston vastuullisuusarvosanaa ei valitettavasti ollut saatavissa.

 

Rahastojen sijoitukset

Tässä osiossa käydään läpi, mihin rahastot sijoittavat. Koska Nordnet Indeksirahasto Eurooppa on johdannaisten avulla toteutettu, eikä todellisuudessa omista indeksinmukaisia osakkeita, jätin sen pois tästä osiosta. 

Myös Amundin rahaston tiedoissa on paljon puutteita, koska sille ei löytynyt Morningstar-rahastosivua.

 

Osakesijoitukset 

Kuinka monta osakesijoitusta rahastoilla on?

Rahasto Osakesijoituksia yhteensä
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 200
Handelsbanken Eurooppa Indeksi 377
Nordea Eurooppa Passiivinen B 432
OP-Eurooppa Indeksi 421
Seligson & Co Eurooppa indeksi 148
SPP Aktiefond Europa A 362

Rahastot ovat hyvin hajautettuja ja ne sisältävät pääsääntöisesti 350 - 450 eri yrityksen osakkeita. Selvästi vähemmän sijoituskohteita on FIM:n sekä Seligsonin rahastoilla. FIM:n rahaston avaintietoesitteessä onkin mainittu, että kustannussyistä rahastossa olevien yhtiöiden määrää on rajoitettu.

 

Maat

Katsotaan seuraavaksi rahastojen sijoitusten maajakaumaa. Mukaan otin 4 rahastojen suurinta maata osuuksineen, sekä lisäksi mielenkiinnosta Suomen osuuden rahastojen sijoituksista.

Maajakauma rahastoissa Iso-Britannia Sveitsi Ranska Saksa Suomi
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 22 % 17 % 16 % 16 % 2 %
Handelsbanken Eurooppa Indeksi 20 % 18 % 13 % 14 % 2 %
Nordea Eurooppa Passiivinen B 22 % 16 % 17 % 15 % 2 %
OP-Eurooppa Indeksi 20 % 17 % 15 % 15 % 2 %
Seligson & Co Eurooppa indeksi 20 % 24 % 15 % 16 % 1 %
SPP Aktiefond Europa A 21 % 16 % 16 % 16 % 2 %

Seligsonin rahastoa lukuunottamatta suurin kohdealue rahastoilla on Iso-Britannia. Sitä seuraavat Sveitsi, Ranska ja Saksa hieman rahastosta riippuen vaihtelevassa järjestyksessä. Suomeen rahastojen sijoituksista kohdistuu noin 2 prosenttia.

 

Suurimmat sijoitukset

Seuraavaksi kurkataan kunkin rahaston viiteen suurimpaan omistukseen painotuksineen:

Top 5 sijoitukset: 1 2 3 4 5
Amundi MSCI Europe SRI Asml
6,2 %
Sap
5,3 %
Roche
5,0 %
Novo Nordisk
4,7 %
Siemens
4,7 %
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A Nestle 3,1 % Asml  2,4 % Roche
2,3 %
Novartis
2,1 %
LVMH
1,8 %
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Nestle 4,3 % Roche 3,2 % Asml
2,9 %
Novartis
2,8 %
Unilever
1,9 %
Nordea Eurooppa Passiivinen B Nestle 3,4 % Roche 2,4 % Asml
2,1 %
Novartis
2,1 %
LVMH
1,7 %
OP-Eurooppa Indeksi Nestle 4,7 % Asml  2,8 % Sap
1,8 %
Astrazeneca
1,8 %
Novartis
1,7 %
Seligson & Co Eurooppa indeksi Nestle 7,4 % Roche 5,6 % Asml
5,2 %
Novartis
5,1 %
Unilever
3,5 %
SPP Aktiefond Europa A Nestle 4,2 % Roche 2,9 % Unilever 2,7 % Asml
2,4 %
Astrazeneca 1,8 %
 

Nestle näyttää löytyvän rahastojen suurimpana sijoituksena Amundia lukuunottamatta. Tästä kyseisestä rahastosta Nestleä ei löyty ainakaan 10 suurimman sijoituksen joukosta. Harmittavasti rahastosta muuten on niin vähän tietoa saatavissa, koska tämän taulukon perusteella se eroaa eniten muista Eurooppa-rahastoista.

Suurimpien omistusten joukosta löytyvät usein lisäksi teknologia-alan yritys Asml sekä terveydenhuoltosektorilla toimivat Roche ja Novartis.

 

Sektorit

Rahastojen toimialajakaumasta poimin painotuksineen ne neljä sektoria, jotka olivat yhtä rahastoa lukuunottamatta suurimman toimialat rahastoilla:

4 sektoria FIM Eur HB Eur Nordea Eur OP-Eur Seligson Eur SPP Eur
Rahoituspalvelut 16 % 20 % 15 % 16 % 15 % 17 %
Terveydenhuolto 15 % 18 % 15 % 14 % 21 % 16 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 13 % 16 % 14 % 15 % 12 % 15 %
Defensiiviset kulutushyödykkeet 13 % 11 % 14 % 15 % 18 % 14 %
 

Rahastojen sijoitukset jakautuvat varsin tasaisesti 4 suurimman sektorin kesken: rahoituspalvelut, terveydenhuolto, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä defensiiviset kulutushyödykkeet. 

Huomattava ero esimerkiksi USA-rahastoihin on, että teknologia puuttuu toimialana Eurooppa-rahastojen kärkipäästä kokonaan. Seligsonin rahasto on ainoa, jossa teknologia nousee neljänneksi suurimmaksi toimialaksi 12 % osuudellaan ohi taulukossa näkyvän teollisuuden. Muilla rahastoilla teknologian osuus jää korkeintaan 10 prosenttiin.


Miten rahastoihin voi sijoittaa?

Viimeiseen taulukkoon keräsin vielä tiedot, miten ja missä rahastoihin voi sijoittaa. Minimisijoitus kertoo, mikä on pienin kertasumma jonka rahastoon voi sijoittaa.

Rahasto Minimisijoitus Mistä voi ostaa osuuksia?
Amundi MSCI Europe SRI 100 € Nordnet
FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 10 € S-Pankki / FIM
Handelsbanken Eurooppa Indeksi 15 € / 0 € Nordnet & Handelsbanken
Nordea Eurooppa Passiivinen B 10 € Nordea
Nordnet Indeksirahasto Eurooppa 15 € Nordnet
OP-Eurooppa Indeksi - Osuuspankki
Seligson & Co Eurooppa indeksi 10 € Seligson
SPP Aktiefond Europa A 15 € Nordnet
 

Neljä rahastoista on tarjolla Nordnetin kautta ja muut pääasiassa nimessäkin esille tulevalta tarjoajalta. Sijoittaminen onnistuu Amundin rahastoa lukuunottamatta pienillä summilla. S-Pankissa, Nordeassa ja Seligsonilla minimisijoitus on 10 €, Nordnetilla puolestaan 15 €. Osuuspankilla ja Handelsbankenilla ei ole minimiä. Amundia lukuunottamatta rahastoihin on mahdollista myös kuukausisäästää.

Mukavaa talvista viikonloppua!

4 kommenttia:

 1. Aloitin joskus sijoittamisen Seligsonilla enkä ole sittemmin tehnyt mitään vertailua. Näyttääpä se nyt kalliilta tässä vertailussamme!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka! Mukava, kun laitoit kommenttia. Viime vuosina indeksirahastotarjonta onkin lisääntynyt ja kulut tulleet vähän alaspäin. Esimerkiksi Handelsbankenin Eurooppa-rahaston juoksevat kulut taisivat muutamia vuosia sitten puolittua 0,4% -> 0,2%. Seligsonin rahasto tosiaan löytyy tämän vertailun kalliimmasta päästä. Rahaston vertailuindeksi näyttää toki hieman poikkeavan muista, mutta tarkemmin en ole asiaan perehtynyt.

   Poista
 2. Moikka. Oot kertonut että olet aiemmin ollut Nordnetissä kk-sopimuksella et-sijoittaja. Mua kiinnostaisi tietää siitä lisää. Et miten se käytännössä toimii, kun niillä etf-osuuksilla on arvo (niinku osakkeillakin) ja raha jonka laittaa ei kai koskaan osu kohdilleen. Onko sen osuttava vai hämääkö mua tässä toi et ne on pörssissä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moi! Kiitos kommentista ja toiveestasi. Oikein muistat, että ETF-kuukausisäästin aiemmin. Tosiaan ETF:ien osalta hommaan oman mausteensa tuo se, että niitä ostetaan vain kokonaisina osuuksia, toisin kuin perusrahastoja. ETF osuuksien arvot tosiaan päivittyvät pörssissä, joten kun ETF-kuukausisoppari pitää olla valmiina jo edellisenä päivänä, niin silloin ei voikaan tietää, mihin hintaan ostot tulevat toteutumaan. Siitä syystä sopparin säästösumma ei tosiaan koskaan osu täysin kohdalleen, vaan kuukausisäästö toteutuu hieman eri summalla suunnitelmaan valittujen ETF:ien osuuksien arvojen mukaan. Tämä on siis ominaista ETF-kuukausisäästölle, ei mikään este.

   Varmasti voin lähiaikoina kirjoittaa asiasta vielä tarkemmin blogiin ja ottaa mahdollisesti lähipiiristä esimerkin, miten tuore kuukausisäästöosto on toteutunut suhteessa suunnitelmaan. Kiitos vielä postausideasta :)

   Poista

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Arvostan jokaista kommenttia paljon ja normaalitilanteessa pyrinkin vastaamaan niihin vuorokauden sisällä.