sunnuntai 7. maaliskuuta 2021

Miten Nordnetin ETF-kuukausisäästö toimii?

Sain hiljattain toiveen kirjoittaa Nordnetin ETF-kuukausisäästöstä. Tässä tekstissä käydäänkin läpi, miten ETF-kuukausisäästö toimii ja katsotaan esimerkin kautta, kuinka ostot ovat toteutuneet suhteessa suunnitelmaan.

Huomautan heti alkuun, että kyseessä ei ole mikään yhteistyö Nordnetin kanssa. Kirjoitus ei myöskään sisällä mainoslinkkejä.


Perustiedot ETF-kuukausisäästöstä


 • Missä: Nordnet
 • Milloin: kerran kuussa, lähtökohtaisesti kuukauden 5. päivä. Jos 5. päivä osuu viikonlopulle, ostot tehdään maanantaina.
 • Minimisäästösumma: 50 € per kerta, mutta kulujen puolesta ei järkevää niin pienellä summalla
 • Mitä osto maksaa? 2,5 € per toteutunut ETF-kuukausisäästökerta
 • Paljonko rahaa pitää olla varattuna Nordnetissa? Valittu säästösumma + 10 % tilillä kuukausisäästöpäivää edeltävänä pankkipäivänä
 • Entäs ETF:ien myynti? Peritään hinnastonmukaiset kaupankäyntikulut: esimerkiksi Saksasta ostettavat ETF:t (EUNL, IS3N ym.) myyntikulut minimissään 15 € per myynti. 
 • Milloin sopimus/muutokset pitää olla tehtynä? Kuukausisäästöä edeltävänä päivänä. Jos tekee viimeistään kuun 4. päivä niin silloin kaiken pitäisi toimia.
 • Muutokset sopimukseen? Joustavasti voi muuttaa sopimusta sekä lopettaa sen kulutta.
 

Tarkemmin avattuna

Nordnetin ETF-kuukausisäästöön ei ole mahdollista valita toteutumispäivää, vaan se on aina kuukauden 5. päivänä, mikäli kyseessä on arkipäivä. 5. päivän osuessa viikonlopulle ostot tehdään maanantaina. 

Minimisäästösumma on 50 € per kuukausi, mutta kesäkuussa 2020 tulleen 2,5 € palvelumaksun takia ETF:ien ostoa ei kannata näin pienellä summalla tehdä. Jos ETF-kuukausisäästön tekee 50 euron summalla, niin palvelumaksun osuus ostosta nousee hurjaan 5 prosenttiin. Usein ajatellaan, että ostokulut saisivat nousta korkeintaan 1 % paikkeille. Tästä syystä en lähtökohtaisesti lähtisi ETF-kuukausisäästämään alle 200 euron kuukausisummalla. Pienemmille summille perusrahastojen ilmainen kuukausisäästäminen sopii paremmin. Tai sitten ETF-kuukausisäästön laittaminen päälle harvemmin, esimerkiksi muutaman kuukauden välein.

ETF-kuukausisäästösopimukseen voi valita mukaan yhdestä neljään ETF:ää Nordnetin kuukausisäästölistalle kuuluvista ETF:istä. Suosittelen tutustumaan ETF:iin tarkemmin ennen valintaa esimerkiksi hakemalla sen tiedot tickerin, nimen tai ISIN-koodin perusteella Morningstarista. Olen kirjoittanut ohjeistusta Morningstarin käyttöön täällä. Varmista tärkeät tiedot myös ETF:n avaintietoesitteestä, koska olen huomannut, etteivät vertailuindeksin muutokset aina päivity Morningstariin.

Huomionarvoista on, että ETF:iä ostetaan vain kokonaisina rahasto-osuuksina, joten ETF:ien markkina-arvot (=hinnat) täytyy huomioida säästösummaa ja ETF:iä valitessa. Esimerkiksi suositun Yhdysvaltoihin sijoittavan iShares Core S&P 500 UCITS ETF:n (ticker SXR8) yksi osuus maksaa tällä hetkellä (6.3.2020) noin 318 euroa. Eli kuukausisäästösumman täytyy olla varsin suuri, että tätä ETF:ää on mahdollista ottaa mukaan.

Valitun säästösumman lisäksi ETF-kuukausisäästöä varten Nordnetissa pitää olla rahaa vielä + 10 % valitusta säästösummasta. Eli jos säästösummaksi valitsee 300 €, niin tilillä pitäisi olla käytettävissä vähintään 1,1 * 300 € = 333,3 €. Etukäteen ei voi tietää, mikä lopullinen, toteutuva säästösumma on. Maksimissaan toteutunut summa on tuo 10 % valittua säästösummaa suurempi, jos Nordnet saa näin toteutettua toivotun jakauman paremmin. 

Itse olen ollut siinä uskossa, että rahojen pitäisi olla Nordnetissa valmiina kuukausisäästöä edeltävänä päivänä, eli lähtökohtaisesti kuukauden 4. päivänä, mutta ohjeistuksen mukaan rahan pitäisi olla valmiina jo yhtä pankkipäivää ennen kuukausisäästöpäivää. Tämä kannattaa huomioida myös, jos tekee pankista automaattisen, toistuvan rahasiirron Nordnetin salkuun. Rahan siirrossa voi mennä useampi päivä, joten automaattisiirto kannattaa ajoittaa kuun alkuun.

Lisäksi huomioitavaa on, että 2,5 € palvelumaksu peritään vasta kuukausisäästön toteutumisen jälkeen, Nordnetin arvion mukaan kuukauden 7. - 9. päivä. Eli tuolloin tililtä täytyy löytyä vielä rahaa palvelumaksuun.

Vaikka ETF:ien osto kuukausisäästön kautta on varsin edullista, kannattaa huomioida, että ETF:iä myydessä peritään kuitenkin normaalit, hinnaston mukaiset kaupankäyntikulut. Nämä ovat esimerkiksi Saksasta hankittavien osalta minimissään 15 euroa per myynti. Eli jos myydessäkin haluaisi pitää kulut aisoissa, myytävää ETF:ään kannattaisi olla vähintään 1 500 euron arvosta, jotta myyntikulut olisivat maksimissaan prosentin myynnistä. Suosittelen siis harkitsemaan, mitä ETF:iä ottaa mukaan kuukausisäästöön ja koittaa pitkäjänteisemmin säästää samoihin, etenkin jos kertasummat eivät ole suuria. Ikävä, jos on salkkuun päätyy paljon pieniä ETF-omistuksia, joiden jokaisen myyntiin menisi 15 euroa. 

Kuukausisäästösopimukseen ei tarvitse sitoutua mitenkään määräaikaisesti, vaan muutoksia siihen voi tehdä joustavasti ja kulutta. Kuukausisäästön kautta voi tehdä kertaostoksenkin ja lopettaa sopimuksen sen toteuduttua. Huomioitavaa on, että muutokset kannattaa tehdä viimeistään kuukauden 4. päivä, jotta kuukausisäästö toteutuu halutulla tavalla. Mikäli sopimus on voimassa ja tilillä on rahaa, niin kuukausisäästö toteutuu. Muista siis lopettaa sopimus, jos et halua seuraavan kerran ostoksen toteutuvan. Olen lukenut Sharevillestä kokemuksista, että kuukausisäästön puitteissa osto on saattanut toteutua osittain, esimerkiksi yhden valitun ETF:n osalta, jos tilille on jäänyt pieni rahasumma ja sopimus on ollut aktivoituna.Ohjeet tiivistetysti

 
 • Tee sopimus tai mahdolliset muutokset siihen viimeistään kuukauden 4. päivä. Sopimuksen löydät Nordnetista yläpalkista: Sivuni -> kuukausisäästösopimus -> valitse ETF:t itse
  • Valitse tavoitesäästösumma sekä listalta haluamasi ETF:t ja, miten haluat säästösumman jakautuvan ETF:ien kesken. ETF:iä ostetaan vain kokonaisina osuuksia. Sopimuspohja näyttää, montako kappaletta kutakin ETF:ää prosenttijakaumalla olisi sen hetkisillä osuuden arvoilla lähtökohtaisesti tulossa. Osuuksien hinnat ja ETF:ien hintasuhteet voivat kuitenkin vaihdella, joten etenkin jos kuukausisäästöpäivään on vielä pidempi aika, niin toteuma voi olla eri.
  • Tarkista, että säästösumma riittää kokonaisten ETF-osuuksien ostoon.
 • Tarkista, että tilillä on tarpeeksi rahaa kuukauden 4. päivä: tavoitesumma + 10 % + palvelumaksu 2,5 €.
 • Kuukausisäästöpäivänä Nordnet hoitaa ostot:
  • Omien kokemuksien perusteella ennen ainakin omiin toimeksiantoihin ilmestyi alkuiltapäivästä varaukset ETF:iä varten. Näistä on syytä huomata, että näkyvät hinnat eivät ole lopullisia. 
  • ETF:t ilmestyvät salkkuun lähtökohtaisesti samana iltana ja tuolloin vasta näkee, millä hinnoilla ETF:iä on saatu ostettua. 
  • Laskelmat ostoista ovat seuraavana päivänä näkyvissä. Tuolloin uusien ETF-osuuksien tiedot ilmestyvät myös ostoerittäin -näkymään.

 

Esimerkki: miten kuukausisäästö on toteutunut

Itsellä ei ole aivan tuoreita kokemuksia ETF-kuukausisäästöstä, mutta lähipiiristä sain tuoreet tiedot esimerkkiä varten. Katsotaan seuraavaksi, miten eräs kuukausisäästösopimus on toteutunut alkuvuoden kolmen kuukauden aikana:

 

Suunnitelma

Tavoitesumma: 1 600 €

Tavoitejakauma:

Kyseessä on nyt omiin sijoitussummiini nähden paljon suuremmasta summasta kuukausittaisen tavoitteen ollessa 1 600 €. Sopimukseen on valittu 4 ETF:ää ja taulukossa on kunkin tavoiteosuus ja sitä vastaava euromääräinen summa. Suunnitelma on ollut tarkastelussa olevan alkuvuoden aikana koko ajan tässä samassa muodossa.

 

Toteuma

Miten suunnitelma on sitten toteutunut tammi-maaliskuun ETF-kuukausisäästöissä? Alla olevassa taulukossa on kunkin ETF:n toteutuneet summat ja prosenttiosuudet lopullisesta säästösummasta näiltä kuukausilta:

Huomioita:

 • Toteutunut säästösumma on jäänyt joka kuukausi hieman alle tavoitellun 1 600 €. Vajaus vaihtelee 17 - 26 euron välillä, ja summa on sellainen, ettei se ole riittänyt enää sopimuksen halvimpaan ETF:ään (kehittyvien maiden ETF). Kyseisen ETF:n hinta on pyörinyt 30 euron paikkeilla tällä aikavälillä.
 • Eli tässä esimerkkitapauksessa Nordnet on toteuttanut oston niin, ettei tavoitesummaa ole ylitetty. Mielenkiintoista olisikin tietää, millaisissa tapauksissa tuo ylimääräinen 10 % varaus voidaan ottaa käyttöön.
 • Toteutuneet prosenttiosuudetkin vaihtelevat kuukausittain, eli tässä näkyy se, että ETF:iä ostetaan vain kokonaisina rahasto-osuuksina. Ja lisäksi niiden hinnat vaihtelevat suhteessa toisiinsa. ETF-kuukausisäästössä ei siis pysty perusrahastojen kuukausisäästön tapaan määrittemään vakioeuromäärää, mitä kuhunkin kohteeseen sijoitetaan.
 • USA-ETF on juuri se aiemmin mainittu SXR8 tickeristä tunnettu ETF, jonka yhden osuuden hinta on yli 300 euroa. Näinä kuukausina sitä on ostettu joka kerta 3 ETF-osuutta. Tämä ETF määrittää pitkälti tässä kokoonpanossa, miten suuri osuus jakaumasta muille ETF:ille jää.


Omat kokemukset

Itse kuukausisäästin ETF:iin reilu vuoden verran 2019-2020 ja tuolloin ostin sopparin kautta maailma-ETF:ää (ticker EUNL) sekä kehittyvien maiden ETF:ää (ticker IS3N). Molemmat löytyvät sijoituksistani vieläkin, mutta uusia ostoja en ole tehnyt toukokuun 2020 jälkeen. Kesäkuusta 2020 ETF-kuukausisäästön kuluttomuus tosiaan päättyi ja toteutuneelta ETF-kuukausisäästökerralta peritään nykyään 2,5 € palvelumaksu. Itselläni säästösummat ETF:iin olivat sen verran pieniä, että kuukausittaisten ostojen teko tuli kulujen takia kannattamattomaksi. Siirryin ostamaan ETF:ien sijasta SPP Aktiefond Global -rahastoa.

ETF-kuukausisäästö oli kätevä keino hankkia ETF:iä. Haastavaksi koin välillä kuukausisäästön prosenttiosuuksien määrittelyn ETF:ien välillä. Tuolloin tuntui, että olisi järkevämpi että itse voisi määrittää, montako rahasto-osuutta kutakin ETF:ää ostetaan. Taisin tuolloin vakioprosenttien sijaan kuukausittain säätää jakaumaa sen mukaan, montako osuutta halusin ostettavaksi. Eli kovin passiivista ei ETF-kuukausisäästön käyttäminen itselläni ollut. Paluuta ETF:ien pariin harkitsen, jos kuukausittaiset sijoitussummani kasvavat tulevaisuudessa.


Onko sinulla kokemuksia ETF-kuukausisäästöstä? 

Tai tuleeko vielä muuta kysyttävää kuukausisäästöstä mieleen?

2 kommenttia:

 1. Kiitos kattavasta kirjoituksesta. Uusi tieto oli tuo myynnin maksullisuus. Siihen päälle vielä vero ilmeisesti. Alkaa tuntua, että oman pankin kautta olisi halvempaa näitä etf-rahastoja ostaa sitten kuitenkin ��

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Mukava, että teksti toi uutta tietoa asiasta, vaikka myyntikulut itsessään eivät niin kiva asia olekaan. Ja joo, myynnin kaupankäyntikulut ovat Nordnetin veloittamia kuluja, jotka menevät ihan pienestäkin ETF-myynnistä. Voittojen osalta perittävät pääomaverot ovat asia vielä erikseen, niitä ei missään pääse pakoon.

   Tosiaan, jos ETF ostoja ja myyntejä haluaa tehdä pienemmillä summilla, niin pankkien kautta se voi olla helposti edullisempaa. Ainakin, jos kauppoja on mahdollista tehdä pienillä summilla 1% kaupankäyntikuluilla. Nykyään Nordnetin ETF-kuukausisäästön edut muihin pankkeihin nähden tulevat esiin vasta suuremmilla säästösummilla. Selkeä huononnus siihen nähden, että vuosi sitten ETF-kuukausisäästön ostot olivat vielä maksuttomia.

   Poista

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Arvostan jokaista kommenttia paljon ja normaalitilanteessa pyrinkin vastaamaan niihin vuorokauden sisällä.

You can write also in English.