torstai 23. kesäkuuta 2022

Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Tanska -indeksirahastoista vastuullisuutta huomioivia

Nordnet ilmoitti kesäkuun alkupuolella, että sen tarjoamat Suomen, Ruotsin ja Tanskan indeksirahastot vaihtavat vertailuindeksejään ja alkavat jatkossa ottamaan vastuullisuutta huomioon. Näistä entisistä superrahastoista vain Norjan indeksirahasto jäi ennalleen.

Tässä tekstissä käydään muutokset ja niiden seuraukset läpi.

 

Mikä muuttuu? 


Rahastojen nimet vaihtuvat

Muutoksen myötä Tanska-, Suomi- ja Ruotsi-indeksirahastojen nimien perään tulee ESG-lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista "Environmental, Social ja Governance". Näillä viitataan vastuullisuuden osa-alueisiin: ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Uudet nimet pyrkivät siis kertomaan, että rahastot huomioivat vastuullisuutta.

 

Rahastojen vertailuindeksit vaihtuvat

Se merkittävämpi muutos on, että näiden Suomi-, Ruotsi- ja Tanska-indeksirahastojen vertailuindeksit vaihtuvat. Rahastot eivät enää jatkossa seuraa neutraaleja maakohtaisia indeksejä (osakekoreja), vaan indeksejä, joista yrityksiä on suljettu pois joillain vastuullisuuteen liittyvillä kriteereillä. 

Alla olevassa taulukossa ovat rahastojen vanhat ja uudet vertailuindeksit:

 

Rahastojen uudet vertailuindeksit ovat aiempien indeksien ESG-vastineita, joten rahastojen sisältämien osakkeiden määrä ei juurikaan muutu.

Suomen ja Tanskan indeksirahastot sijoittivat ennen Helsingin ja Kööpenhaminan pörssien 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. Muutoksen jälkeen rahastot sijoittavat edelleen 25 osakkeeseen, jotka ovat pörssien vaihdetuimpien joukossa, mutta osakkeille on lisävaatimuksia vastuullisuuden puolelta, jotta ne pääsevät mukaan 25 joukkoon.

Ruotsin rahasto on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Suomen ja Tanskan rahastoja laajempi. Nasdaqin mukaan vanhassa indeksissä oli mukana 102 yritystä ja uudessa määrä tippuu hieman alaspäin 95 yritykseen. Ymmärtääkseni lähtökohtana on juuri tuo entisen indeksin (OMX Stockholm Benchmark) sisältö, josta sitten ESG-perusteilla karsitaan yrityksiä pois.

Millä perusteella yrityksiä sitten karsitaan? Näissä ESG-indekseissä on rajoitettu sijoittamista muun muassa aseisiin, alkoholiin, uhkapeleihin, aikuisviihteeseen, lämpöhiileen, öljyyn ja kaasuun, sekä tupakkatuotteisiin. Mikäli yrityksellä on asetetun rajan ylittävää toimintaa näillä aloilla, se ei voi päästä mukaan indeksiin ja sitä kautta rahastoon. Rajat vaihtelevat aloittain.


Lisätietoa uusista indekseistä:

Etenkin sivujen alareunan Methodology-linkki kertoo indeksin taustaa.

 

Miten muutos näkyy rahastojen sisällössä? 


Suomi

Suomen indeksirahaston osalta vertailuindeksin muutos tiputtaa rahastosta pois Nesteen sekä Fortumin. Molemmilla on toimintaa poissuljetuilla aloilla: Neste toimii öljynjalostajana ja Fortumilla on ainakin hiilivoimaloita. 

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Suomi-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


 

Keltaisella olen korostanut pois tippuneiden yritysten osuuden rahastosta. Kuten luvuista huomataan, Neste on aiemmin edustanut noin 10 prosenttia koko rahaston sijoituksista, joten sen menestyksellä on ollut selvää vaikutusta koko rahaston kehitykseen. Jatkossa se ei enää ole mukana rahastossa.

Fortumin osuus on ollut pienempi, reilun 4 prosentin luokkaa, mutta silti se on ollut rahaston 10 suurimman sijoituksen joukossa. Sekin on nyt poistunut rahastosta.

Näiden kahden tilalle rahastoon nousivat halpakauppaketju Tokmanni sekä metsäteollisuuden yhtiö Metsä Board.

 

Tanska

Tanskan indeksirahaston osalta muutos tiputtaa pois rahastosta panimoalan yritykset Carlsbergin ja Royal Unibrewin

Alla olevasta kuvasta näkyy Nordnetin Tanska-rahaston 10 suurinta omistusta toukokuun 2022 lopussa, eli ennen indeksin vaihdosta:


Vain Carlsberg löytyy suurimpien omistusten listalta. Sen osuus rahastosta oli aiemmin reilun 4 prosentin luokkaa. Tanskan rahaston osalta muutos ei siis näytä yhtä suurelta kuin Suomen rahaston.

Nämä panimoalan yritykset korvautuvat ChemoMetecilla ja SimCorpilla.

 

Ruotsi

Ruotsin indeksirahastosta vastuullisuussyistä tippuvat pois seuraavat kuusi yritystä: Africa Oil, Evolution, International Petroleum, Kindred, Lundin Energy ja Swedish Match

Africa Oil, International Petroleum ja Lundin Energy toimivat öljy- ja kaasualalla. Evolution ja Kindred puolestaan tarjoavat uhkapelejä. Swedish Match valmistaa tupakkatuotteita ja nuuskaa.

Mikään pois tippuneista yrityksistä ei löytynyt ennen muutosta rahaston suurimpien omistusten joukosta:


 

Ruotsin ESG-rahasto sisältää hieman vähemmän eri yrityksiä kuin vanha rahasto, joten tippuneita yrityksiä ei korvata toisilla.

 

Mitä mietteitä muutos herättää?

Itseäni ärsyttää, että jos tarkoituksena on ollut sijoittaa neutraaleihin, kantaaottamattomiin indeksirahastoihin, niin nämä pienten alueiden ESG-rahastot eivät sitä enää ole. Näissä rahastoissa kategorisesti tietyt alat tippuvat pois. Se on toki jokaisen oma mielipide, haluaako kyseisiin aloihin ylipäätään sijoittaa. 

Kun alkaa asiaa pohtimaan, niin on vaikea miettiä, mikä kaikki itselle onkaan ok. Helpompi on ollut ajatella, että rahastojen mukana tulee vähän kaikkea, enkä sen suuremmin ota kantaa sisältöön. Kyllähän tämä muutos potkii itseäkin miettimään asioita enemmän.

Mikä mietityttää on, että vastuullisuuskriteerit ovat epämääräisiä ja vaihtelevat ESG-rahastosta toiseen. Ei ole olemassa yleispäteviä kriteerejä. Esimerkiksi Seligson tarjoaa vastuullisuutta huomioivaa Suomi-indeksirahastoa. Tämä rahasto seuraa OMX Finland Sustainability -indeksiä, joka on siis eri kuin Nordnetin Suomi-rahaston uusi indeksi. Tähän indeksiin mukaan otettavien yritysten täytyy pärjätä hyvin ESG-tekijöiden (ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallinnoititavan huomiointi) osalta. Ja kappas vaan molemmat Nordnetin ESG-rahastosta tippuneet Neste ja Fortum löytyvät tästä rahastosta. Että ota näistä nyt selvää! Painotuksista riippuen sama yritys voi näyttäytyä joko pahiksena tai hyviksenä vastuullisuusasioiden suhteen.

Nordnetin Norjan indeksirahastohan jäi toistaiseksi tämän muutoksen ulkopuolelle. Ratkaisu on ymmärrettävä kun rahaston sisältöä katsoo: ainakin reilu 30 % sen sijoituksista kohdistuu öljy- ja kaasusektorille. Tämä on itsessä alkanut viime aikoina herättää enemmän ristiriitaisia tunteita, joten en usko haluavani olla Norjan rahaston mukana pidemmällä tähtäimellä. 

 

Millaisia ajatuksia muutos sinussa herätti? 

Aurinkoista juhannusta! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Arvostan jokaista kommenttia paljon ja normaalitilanteessa pyrinkin vastaamaan niihin vuorokauden sisällä.

You can write also in English.